• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Aktuálně

Post

Ples LFP 2020 – vracíme vstupné!

Vstupné ze zrušeného plesu LFP, který se měl konat 13. března 2020, vracíme oproti zakoupeným vstupenkám. Peníze nazpět dostanete na místě, kde jste vstupenku zakoupili, a to v těchto časech:

  • Studijní odd. pro studium v ČJ (děkanát fakulty, Husova 3, č. dveří 28 „Poplatky a stipendia“ – v úředních hodinách
  • Studijní odd. pro studium v AJ (Pavlovův pavilon, Lidická 1): Út a Čt od 9–12 hod.
  • Sekretariát děkana – ve dnech Po, St, Pá, 8–11 a 13–15 hod.

Bereme v potaz, že ne všichni jsou nyní v Plzni, proto vstupenky bude možné vrátit ještě i na začátku zimního semestru.

28. květen 2020 94
Post

Na titulní stránce časopisu Carbon

Doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D., vede v Biomedicínském centru LFP Laboratoř studia interakcí buněk s materiálem. Výzkum laboratoře je zaměřen na interakce mezi lidskými buňkami a povrchy nebo nanočásticemi připravenými z různých biokompatibilních materiálů. Jeden ze zkoumaných směrů se zabývá nanočásticemi. Velmi malé nanočástice o velikosti menší nebo srovnatelné s póry buněčné membrány mají významný potenciál v oblasti biomedicíny. Mohly by například být využity jako sondy pro fluorescenční mikroskopii nebo jako nosiče pro přenos léčiv. Závěry nedávné studie provedené touto laboratoří zaujaly redakci časopisu Carbon natolik, že jim věnovala titulní stranu.

15. květen 2020 294
Post

Zkoušky magisterského programu v českém jazyce při uvolňování mimořádných karanténních opatření

Na základě dohody garantů studijních programů prof. MUDr. J. Ferdy, PhD , doc. MUDr. A. Zichy, CSc. s děkanem fakulty budou studenti magisterského programu v českém jazyce všech ročníků zkoušeni pouze prezenčně. Nacházejí-li se studenti mimo území republiky, informují paní magistru Buriánkovou a fakulta zajistí vyzkoušení individuálně po otevření hranic. Platí od 27.4.2020.

V případě, že jsou vypsané termíny na zkoušení na pondělí 27.4. a úterý 28.4., mohou zkoušky ještě proběhnout distančně. V následujících dnech bude zkoušení pouze prezenční. 

24. duben 2020 1120
Post

Cena Jaroslava Slípky za akademický rok 2019/2020

Děkan Lékařské fakulty UK v Plzni vyhlašuje podmínky k udělení Ceny Jaroslava Slípky za akademický rok 2019/2020. Cena je určena studentkám a studentům LF UK v Plzni za jejich aktivitu a přínos k rozvoji fakulty v oblasti vzdělávací, kulturní a společenské. Cena je pojmenována po prof. MUDr. RNDr. Jaroslavu Slípkovi, DrSc., významném učiteli a vědeckém pracovníkovi fakulty. 

21. duben 2020 413
Post

S prof. Králíčkovou o distančním studiu a e-learningu

Univerzitní YouTube kanál přináší rozhovor s prorektorkou UK prof. MUDr. Milenou Králíčkovou, Ph.D., členkou krizového týmu Univerzity Karlovy, o distančním studiu a e-learningu. Uslyšíte v něm přehledné pojmenování všech dostupných nástrojů a také dynamických procesů, které se odehrávají v pozadí. Je zde zodpovězena řada otázek z pohledu studentů i pedagogů a paní prorektorka též vyjadřuje hluboký respekt ke všem studentům a kolegům, kteří jsou situací zasaženi.

https://youtu.be/CYT_nEzUTnc

21. duben 2020 391
Post

Studenti LFP v článku „Zpovědi přes respirátor“

"Neplánovaná, o to realističtější praxe." Internetový časopis Univerzity Karlovy iForum přinesl rozhovor s našimi mediky, kteří pomáhají při současné "korona-krizi". Máme díky nim mj. i svědectví z domažlické nemocnice, tedy z místa, kde se nákaza v našem kraji projevuje momentálně nejvíc.

Děkujeme všem pomáhajícím studentům a jsme na ně hrdí!

https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16744.html

21. duben 2020 404
Post

Facultas nostra – duben 2020

Dubnové číslo Facultas nostra obvykle přináší fotoreportáž z plesu, letos je vše jinak. V jednom čísle je zachycen letošní Den otevřených dveří, který se ještě mohl uskutečnit koncem ledna,  i počátek „koronavirového“ dění na naší fakultě. Přejeme podnětné čtení! Další číslo vyjde v červnu.

http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5117-facultas-nostra-duben-2020.html

21. duben 2020 329
Post

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil pan
prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. Zesnul v pondělí dne 30.března 2020 ve věku 74let. 

Poslední rozloučení se uskuteční v tichosti v úzkém kruhu rodinném.

2. duben 2020 1186
Post

100% online výuka na UK: zkušenosti, tipy, názory

Jak jste s on-line výukou začali? Co byla největší výzva, kterou jste museli překonat?  Jak vypadá uspořádání vaší výuky? Jakou “vychytávku” byste doporučili svým kolegům? Zveme na online diskusní panel pedagogů z UK, doplněný též o zkušenosti studentů. Pozvání platí pro celou univerzitu! Úterý 7. 4. 2020 od 14:00, online, odkaz v článku. Moderuje MUDr. Rajdl Daniel, Ph.D.

31. březen 2020 765
Post

Online výuka, e-learning – návody

Vážení vyučující, e-learningový tým pro Vás připravil webinář Jak učit online, jehož záznam je nyní k dispozici na adrese https://youtu.be/bNLC82BkyB0. Najdete v něm podrobný návod k použití nástroje ZOOM, který umožňuje komunikovat v reálném čase a do jisté míry tak  nahradit klasické přednášky nebo semináře.

Pro nejaktuálnější informace sledujte web e-learningové podpory: https://sites.google.com/view/e-learning-lfp/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka.

25. březen 2020 785
Post

Slovo děkana 19.3.2020

Děkan LFP prof. Jindřich Fínek se obrací ke studentům a zaměstnancům fakulty v době koronavirové epidemie. Jak aktuální dění ovlivnilo život fakulty? Co se dá očekávat dál? Slovo děkana z 19. 3. 2020 najedete na YouTube kanálu fakulty.

https://www.youtube.com/watch?v=5shYBF9PLOQ

19. březen 2020 1016

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém