• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Aktuálně

Post

Den otevřených dveří LF UK v Plzni – online 27. ledna 2021

Ve středu 27. ledna od 9 do 14 hodin vás zveme na virtuální Den otevřených dveří Lékařské fakulty v Plzni. Sejdeme se online, v prostředí MS Teams na odkaze https://1url.cz/@lfp . Studium na fakultě vám představí její proděkan prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., budete moci klást otázky zástupcům studijního oddělení, svou činnost představí studentské spolky. Naši studenti vás také živě provedou po 3D modelu fakulty.

Těšíme se na setkání!

13. leden 2021 345
Post

Prohlášení ADLF k pracovnímu zapojení studentů ve zdravotnických zařízeních

Asociace děkanů lékařských fakult České republiky si je plně vědoma zhoršující se situace v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2. Je nepochybné, že v nejbližších dnech můžeme očekávat kritické přetížení nemocnic spojené s nedostatkem zdravotnického personálu. Proto podporujeme zapojení studentů zdravotnických oborů do pomoci v nemocnicích i dalších zdravotnických zařízeních, ale trváme na tom, že toto zapojení musí splňovat následující atributy: 

4. leden 2021 1026
Post

Organizace výuky na Lékařské fakultě UK v Plzni počínaje dnem 4. ledna 2021

Ročník 1. – 4.
Výuka probíhá dle platného rozvrhu prezenčně v prvních třech týdnech roku 2021 od 4. ledna do 22. ledna 2021.

Ročník 5.
Výuka dle blokového rozvrhu a dále dle doplňujících bloků podle registrace jednotlivých studentů

Ročník 6.
Beze změny, dle rozpisu

29. prosinec 2020 737
Post

DK - předání dárků od studentů LF UK

Dovolte mi touto cestou, abych vyjádřila velké poděkování Vašim studentům za krásné vánoční dárky pod vánoční stromeček pro hospitalizované dětské pacienty dětské kliniky. Jedná se o skupinu zahraničních studentů ISMAP, kteří zorganizovali krásnou akci Christmas gifts a včera 17.12. došlo k předání dárků (viz foto).

21. prosinec 2020 443
Post

Na shledanou v roce 2021

Vážení kolegové, milí studenti,

právě končící rok 2020 začal před dvanácti měsíci psaním krásných vyvážených a uhrančivých číslic a vše vypadalo krásně jako ony dvě dvacítky těsně za sebou. Než jsme však před nimi začali v denním kalendáři psát jedenáctky, nezbyl z pohody kámen na kameni. V zájmu obrany před virémií omezujeme některá občanská práva, nemůžeme cestovat ani se libovolně shromažďovat. Vzdáváme se těchto práv dobrovolně a v zájmu ochrany zdraví nejenom svého. Přesto se s obavou díváme do budoucnosti a říkáme si, co bude.

[... celý článek]

17. prosinec 2020 897
Post

Stanovisko pěti lékařských fakult UK k očkování proti nemoci covid-19

Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF, 2. LF, 3. LF, LF Plzeň a LF Hradec Králové) jednoznačně podporují názor, že očkování je jedinou cestou, jak dosáhnout návratu k normálnímu životu společnosti – tedy k životu bez roušek, k normálnímu společenskému, kulturnímu a sportovnímu životu, k cestování bez omezení. Kromě toho je očkování a tím potlačení nemoci v populaci cestou, jak vrátit normální pracovní rytmus i do nemocnic a dalších zdravotnických zařízení.

[... celý článek]

15. prosinec 2020 5264
Post

Juniorská univerzita LFP potřetí

Naše fakulta nabízí už třetím rokem středoškolákům ochutnávku vysokoškolského studia medicíny. Juniorská univerzita, která letos proběhne online, byla zahájena v sobotu 12. prosince a opět představí svým účastníkům přednášky špičkových lékařských odborníků. Studenti 2. a 3. ročníků středních škol (nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), kteří uvažují o studiu medicíny, mají letos opět možnost vyzkoušet si, jak to vypadá na skutečných vysokoškolských přednáškách a ověřit si, zda právě medicína může pro ně být tou správnou profesní volbou.

11. prosinec 2020 542
Post

Smuteční oznámení

V ranních hodinách dne 1. 12. 2020 nás zastihla smutná zpráva. Na komplikace po nákaze koronavirem v noci zemřel dlouholetý vedoucí Ústavu tělovýchovného lékařství (dnes Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví) naší fakulty prof. MUDr. Václav Zeman, CSc.

3. prosinec 2020 1140
Post

Informace ke studiu ke dni 26.11.2020

Lékařská fakulta UK v Plzni přešla na prezenční praktickou výuku, přednášky v tomto semestru budou dokončeny distanční formou. Jednotliví garanti předmětů stanoví podmínky plnění studijních povinností s přihlédnutím k aktuálním epidemiologickým pravidlům, podmínkám na pracovišti a možnostem výuky a přítomnosti studentů při výuce. Je možné zčásti výuku dále vést hybridním způsobem, ale preferovanou formou pro praktická cvičení je forma prezenční.

[...celý článek]

26. listopad 2020 1233
Post

Budova děkanátu – aktuální stav

Po havárii na budově děkanátu dne 19. 10. 2020 (zřícení části římsy) je nyní prováděno zajištění krovu a přilehlých částí. Zbylé části římsy budou odbourány – převážně ručně s použitím lehké stavební mechanizace. Následně bude opravena dolní část zastřešení. 

[... celý článek]

18. listopad 2020 1038
Post

Nemocnice děkují našim studentům za pomoc během pandemie

Studenti naší fakulty, stejně jako studenti ostatních lékařských fakult, se po vypuknutí epidemie COVID-19 hned na jaře roku 2020 sami zorganizovali do dobrovolnické skupiny a s neutuchajícím nasazením koordinují a vykonávají pomoc ve zdravotnických zařízeních nejen v Plzeňském, ale i v dalších krajích. Jejich činnost zcela neutichla ani během letního zklidnění, kdy někteří stále vypomáhali např. na hygienické stanici s trasováním kontaktů. Při podzimním vzedmutí epidemie se skupina rychle opět zmobilizovala. Díky její efektivní činnosti se daří propojovat požadavky nemocnic s nabídkou dobrovolníků a minimalizovat tak povolávání studentů prostřednictvím státem vyhlášené pracovní povinnosti.

30. říjen 2020 1531
Post

Slovo děkana k 75. letům LF UK v Plzni

Vážené studentky, studenti, kolegyně, kolegové, v těchto dnech slavíme 75. výročí založení Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy. Bohužel pouze ve svých myslích. Před rokem jsem si nemyslel, že Vám nebudu moci osobně na shromáždění v sídle Měšťanské besedy poděkovat za Váš přínos k rozvoji fakulty, setkat se s našimi významnými absolventy, přivítat nejvyšší představitele univerzity. Netušil jsem, že Vám budu děkovat za Vaši občanskou statečnost a obětavost, a k tomu ještě pouze touto písemnou formou.

[...celý článek]

26. říjen 2020 1079

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/426747/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 15. prosince [...]

16. leden 2021

Akademický senát
VŘ - Asistent, Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 12. 01. 2021 Č. j.: UKLFP/8041/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

12. leden 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém