• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Aktuálně

Post

Aktuální informace k prezenční výuce od 6. 4. 2021

V návaznosti na platné Usnesení vlády č. 200 ze dne 26. února 2021 přistupuje Lékařská fakulta v Plzni k návratu k prezenční výuce všech ročníků obou studijních programů v českém i anglickém jazyce od úterý 6. 4. 2021.   

[... celý článek]

1. duben 2021 1050
Post

Lékařská fakulta v Plzni pomůže univerzitě v Jerevanu k vědecké excelenci

Jedním z mnoha cílů největšího evropského programu pro vědu a výzkum Horizont 2020 je podpora rozvoje méně výkonných výzkumných institucí prostřednictvím „nástroje“ Twinning, který podporuje networking, výměny zkušeností, školení a mentoring. Lékařská fakulta v Plzni má mnohaletou tradici co se výzkumu a sdílení zkušeností týče, a proto se zařadila po bok dalších významných pracovišť, jako jsou Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC, Francie) a Lékařská univerzita v Grazu (Rakousko) v  projektu ARICE (Twinning for the Armenian Research Infrastructure on Cancer Research).

Projekt ARICE je financován z programu Evropské unie Horizont 2020, č. grantové dohody 952417.

24. březen 2021 243
Post

Vstup do budov LFP

Vzhledem k aktuální epidemické situaci a opatřením žádáme návštěvníky z řad veřejnosti či spolupracujících institucí, aby nevstupovali do budov fakulty. V případě např. nutného předání dokumentů vyčkejte u vchodu a domluvte se s navštěvovanou osobou, aby si je přišla vyzvednout. To lze buď přes interkom, nebo mobilním telefonem, nebo prostřednictvím vrátného. Vrátní mají pokyn nevpouštět do budov cizí osoby. Toto opatření bude trvat po stejnou dobu, po kterou bude probíhat povinné testování zaměstnanců.

[... celý článek]

22. březen 2021 591
Post

Minuta ticha za zemřelé na COVID-19

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni se připojuje k uctění památky obětí koronaviru přesně 1 rok od prvního zemřelého na tuto diagnózu, a to v pondělí 22.3. ve 12:00.

[... celý článek]

21. březen 2021 541
Post

Aktuální informace k antigennímu testování studentů Lékařské fakulty v Plzni

Od 17.3.2021 jsme povinni otestovat všechny studenty, kteří vykonávají klinické praxe ve FN Plzeň.

Testovat se bude v Modré posluchárně UNIMEC a každé studijní skupině je vyhrazen čas, kdy se na testy dostaví. Předem upozorňujeme, že není možné čas měnit s jinou skupinou či studentem, v případě, že se student na test nedostaví, nemůže celý týden chodit na výuku do FN ...

[... celý článek]

17. březen 2021 2747
Post

Informace k výuce od 10.3.2021

Kolegium děkana na svém jednání 9. 3. 2021 rozhodlo o pokračování distanční formy praktické výuky do 5. 4. 2021 s tím, že v prezenční formě může praktická výuka probíhat dle rozhodnutí garanta předmětu dle možností jednotlivých ústavů a klinik za dodržování platných protiepidemických opatření. 

10. březen 2021 1232
Post

Usnesení 159. zasedání Pléna České konference rektorů

Usnesení 159. zasedání Pléna ČKR, Výročního shromáždění ČKR, které bylo přijato Plénem ČKR v závěru zasedání, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 18. února 2021 hybridní formou (prezenčně pouze čtyři účastníci na Akademii výtvarných umění v Praze; ostatní, včetně hostů, on-line prostřednictvím platformy ZOOM).

[... celý článek]

19. únor 2021 512
Post

Prohlášení ADLF k pracovnímu zapojení studentů ve zdravotnických zařízeních II.

Asociace děkanů lékařských fakult ČR s obavami sleduje nepříznivou epidemiologickou situaci a narůstající přetížení nemocnic, které trvá přesto, že tisíce studentů medicíny již třetí semestr dobrovolně a obětavě pomáhají českému zdravotnictví. Jen málokdo si dokáže představit, jak obtížné je skloubit tuto pomoc s velmi náročným studiem.

[... celý článek]

18. únor 2021 570
Post

Facultas nostra – únor 2021

V novém roce Vás zdravíme i novým číslem našeho časopisu. Doufáme a přejeme si, abychom reportáže už brzy psali z „živých“ akcí, a ne jen z těch online. V tomto čísle píšeme třeba o tom, jak proběhl náš virtuální Den otevřených dveří.

V rozhovoru s prof. O. Topolčanem si přečtete o chodu „jeho“ Oddělení imunochemické diagnostiky, o personalizované medicíně, biobankách, ale i o aktuální covidové pandemii a zkoumání ochranné role vitamínu D.

V závěru roku 2020 ukončil své dlouholeté, rozsáhlé a pozoruhodné působení na naší fakultě doc. F. Vožeh, který mj. po 20 let vedl Ústav patologické fyziologie. U příležitosti svého odchodu nám poskytl rozhovor. Všechny jeho sdílené vzpomínky se nám do časopisu nevešly a v nezkrácené podobě si je můžete přečíst zde.

Přejeme příjemné čtení!

10. únor 2021 163

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu sociálního a posudkového lékařství

 Č. j.: UKLFP/18407/2021-11     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. března [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/8041/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 24. února 2021 [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ

Ukončení VŘ Asistent-Odborný asistent Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví                                      [...]

30. březen 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém