• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Aktuálně

Post

Pro uchazeče o studium

Upozorňujeme uchazeče o studium, že přihlášky ke studiu na studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství je možné podávat elektronicky do 29.2.2020.

Elektronická přihláška je k dispozici za tímto odkazem

12. únor 2020 1412
Post

Robotické operace – představní veřejnosti

Fakultní nemocnice Plzeň jako první na jihozápadě Čech zakoupila nejmodernější robotický chirurgický systém DA VINCI. V úterý 25. 2. mezi 10 – 18 hod a ve středu 26. 2. mezi 10 – 16 hod bude mít  široká veřejnost možnost vyzkoušet si práci operujícího lékaře na tomto přístroji. Odborníci FN Plzeň v Obchodním centru Olympia představí metodu, při které se pohyb rukou lékaře přenáší na tělo pacienta přes robotický systém. Návštěvníci budou moci usednout za ovládací konzoli robota a „operovat“. Předáváme srdečné pozvání k této demonstraci od FN Plzeň!

19. únor 2020 170
Post

Smuteční oznámení

Sdělujeme smutnou zprávu, že v neděli 16. 2. 2020 zemřela paní doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.

Paní docentka v letech 1993-2011 vedla Ústav histologie a embryologie. Na své domovské fakultě působila v akademickém senátu i ve vědecké radě. V letech 1997-2001 byla předsedkyní České anatomické společnosti. V roce 2012 jí byla udělena Pamětní Jesseniova plaketa České anatomické společnosti. V roce 2017 ocenila Česká anatomická společnost její celoživotní přínos udělením čestného členství.

17. únor 2020 1027
Post

Smuteční oznámení

Sdělujeme smutnou zprávu, že ve čtvrtek 6. 2. 2020 zemřel pan prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc.

Pan profesor byl v letech 1990 – 1996 děkanem Lékařské fakulty v Plzni, od roku 1990 do roku 1999 byl přednostou Chirurgické kliniky a do poslední chvíle působil na Ústavu anatomie naší fakulty.

10. únor 2020 960
Post

Nový běh Univerzity třetího věku (2020–2022) – zápis zahájen

Lékařská fakulta UK v Plzni zahájila zápisy do dalšího běhu Univerzity třetího věku 2020-2022. První přednáška dvouletého programu „Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí“ proběhne 26. října 2020. Osvědčení o absolvování univerzity přebírají posluchači v pražském Karolinu. 

12. únor 2020 219
Post

10. reprezentační ples Lékařské fakulty v Plzni – předprodej vstupenek zahájen

Vstupenky na 10. reprezentační ples naší fakulty jsou již v prodeji, a to na obvyklých místech.

Výroční ples naší fakulty se uskuteční ve výročním roce, kdy budeme slavit též 75 let existence fakulty. Ples se uskuteční v počátku roku – 13. března, tradičně v prostorách Měšťanské besedy v Plzni. Ve velkém sále zahraje Epigon Band, hostem večera bude Roman Vojtek, interpret (nejen) muzikálových melodií. Večerem nás provede moderátor Karel Šístek.

27. listopad 2019 3004
Post

Smuteční oznámení

S lítostí oznamujeme, že dne 4. února 2020 zemřela prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.

Paní profesorka byla dlouhodobou zaměstnankyní LFP a FN Plzeň, působila na I. Interní klinice. Byla uznávanou odbornicí v oboru nefrologie.

6. únor 2020 1726
Post

Open Access - vouchery, slevy a akční plán pro implementaci Národní strategie

Středisko vědeckých informací zprostředkovává informaci ohledně voucherů a slev, která mají návaznost na publikování v režimu open access.

Evropská komise chce po ČR, aby se zapojila v několika směrech (podrobnosti v Akčním plánu).

Vláda ČR vydala v dubnu 2019 usnesení, ve kterém schválila Akční plán Národní strategie otevřeného přístupu.

 

22. leden 2020 484
Post

Experimentální CT pomůže při výzkumu krevního zásobení tkání a personalizaci medicíny

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni získalo nový výpočetní tomograf pro práci s experimentálními zvířaty. Na zvířecích modelech budou pomocí něj výzkumníci sledovat zejména krevní zásobení orgánů. Pořízení CT je součástí širšího výzkumného projektu, v němž je Lékařská fakulta UK v Plzni partnerem Západočeské univerzity. Projekt má název „Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu“ (AMTMI) a propojuje experimentální práci s biomedicínským a materiálovým inženýrstvím. 

9. leden 2020 706
Post

MUDr. Dana Müllerová jmenována profesorkou

Dne 18. prosince 2019 ve Velké aule historického Karolina převzalo 69 nových profesorek a profesorů jmenovací dekrety z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. Na nejvyšší akademický titul byli navrženi vědeckými a uměleckými radami vysokých škol, jmenováni byli prezidentem republiky. 

19. prosinec 2019 814

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Výběrová řízení
VŘ Patologická fyziologie - Asistent-Odborný asistent

V Plzni dne/ In Pilsen on:  27.1.2020 Reg. Nr. UKLFP/24187/2020   Dean of the Faculty of Medicine [...]

30. leden 2020 1

Výběrová řízení
POSTDOCTORAL POSITIONS

POSTDOCTORAL POSITIONS IN TRANSLATIONAL CANCER RESEARCH In European Union-funded project on translational [...]

29. leden 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém