„7P pro zdraví“ pro děti a mládež Plzeňského kraje

Program primární prevence nadváhy, obezity a vadného držení těla

Úvod O programu Partneři O Ústavu hygieny
a preventivní medicíny
Poradenství
a nabídka vyšetření
Objednávání Kontakt

Úvod

Program je připraven v rámci projektu „Plzeňský kraj - bezpečný kraj“ a „Zdravý Plzeňský kraj“ ve spolupráci Plzeňského kraje s Lékařskou fakultou v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze.

Je zaměřen na primární prevenci nadváhy, obezity a vadného držení těla.

Proč zaměření na prevenci nadváhy, obezity a vadného držení těla?

Nadváha a obezita představují jeden z rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění, která i přes klesající počet úmrtí na tyto diagnózy stále představují hlavní příčinu úmrtí nejenom v české populaci. Kromě toho je obezita provázena dalšími chorobami metabolickými (např. DM 2. typu), nádorovými a dalšími.

Od začátku 50. let minulého století dochází v ČR k trvalému zvyšování zastoupení nadváhy a obezity u dětí. V současné době má mezi dospívajícími až čtvrtina dívek (24%) a téměř třetina (29%) nadváhu nebo obezitu (Hainer V., Zamrazilová H. 2012). Obezitu nebo nadváhu má více než 56 % dospělé populace (Svačina Š. 2013).

Ve studii z roku 2006 byla zjištěna významně častější frekvence hypertenze a hyperlipidémie u adolescentů s nadváhou a obezitou (Procházka & Stožický, 2009). Alarmující je téměř 20% výskyt metabolického syndromu u obézních adolescentů, jak prokázala studii COPAT (Hainer V., Zamrazilová H., 2012).

Onemocnění svalové a kosterní soustavy byla v roce 2011 v ČR druhým nejčastějším důvodem pracovní neschopnosti a tvořila necelou pětinu (18 %) všech případů pracovní neschopnosti. Tyto nemoci se vyznačují poměrně dlouhou průměrnou dobou trvání jednoho případu. Na celkovém počtu prostonaných dnů se nemoci svalové a kosterní soustavy podílely 28,4 %, což je dlouhodobě nejvyšší podíl (ÚZIS 2011). Z této skupiny onemocnění se na pracovní neschopnosti nejvíce podílely dorzalgie (bolesti v zádech), jejichž iniciální příčinou bývá často vadné držení těla společně s nedostatečnou nebo naopak jednostranně nadměrnou tělesnou zátěží.