• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Aktuálně

Post

Nový přednosta Stomatologické kliniky

Od 1. září 2021 je novým přednostou Stomatologické kliniky LF a FN Plzeň doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. Blahopřejeme ke jmenování!

Doc. Hauer je absolventem naší fakulty, a to v oboru stomatologie (2004) i všeobecného lékařství (2007). Od roku 2007 působí jako lékař a odborný asistent na Stomatologické klinice LFP UK a FN Plzeň. Je specializován v oboru orální a maxilofaciální chirurgie. Odborně se zajímá o onkologická onemocnění orofaciální oblasti, problematiku patologických stavů čelistních kostí a orofaciální traumatologii.

20. září 2021 163
Post

Anketa: zhodnocení distanční výuky v akademickém roce 2020/21 na Lékařské fakultě v Plzni

Po netradičně proběhlém akademickém roce 2020/21 uspořádala studentská část e-learningového týmu LFP rozsáhlé dotazníkové šetření s cílem zjistit názory studentů a akademiků na kvalitu výuky v tomto roce a zejména se zaměřit na přínos záznamů přednášek. Chtěli tak využít unikátní situaci, kdy se podařilo zaznamenat téměř 100 % všech přenášek na LFP.

This report is also available in English.

6. září 2021 1481
Post

Nařízení vedení FN v souvislosti se zahájením školního roku 2021/2022

Studenti (studentky), kteří se budou během teoretické či praktické výuky pohybovat v areálu FN Plzeň, musí před každým vstupem do FN Plzeň splnit min. jednu ze tří podmínek:

  1. doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
  2. doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem výuky,
  3. doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.

Ve vnitřních prostorech musí mít všichni přítomní po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95/N95).

14. září 2021 233
Post

Nové mimořádné opatření - režim od 13. 9. 2021

Výklad mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky platných od 13.9.2021: 

  • od 13. září studenti VŠ nemusejí dokládat bezinfekčnost za účelem účasti na vzdělávání a zkouškách
  • bezinfekčnost je i nadále nutné prokazovat a kontrolovat při promocích a imatrikulacích 

Podle pravidel týkajících se škol musí pravidelně dokládat bezinfekčnost studenti ubytovaní na kolejích (více info zde: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13167&locale=cz

13. září 2021 326
Post

Medicína srdcem - 9. díl

Zdravíme Vás u nové epizody podcastu Medicína srdcem. Do tohoto dílu jsme si pozvali doktorku Moniku Paločkovou, absolventku Lékařské fakulty v Plzni a momentálně lékařku na humanitárních projektech v Africe. S Monikou jsme si povídaly o její motivaci studovat medicínu, o jejím snu pomáhat tam, kde pomoc není, ale i o modelingu, kterému se dříve věnovala naplno. Prozradila nám, v čem všem spočívá její práce v rozvojových krajinách, s jakými kulturními rozdíly se setkala a jak ji místní obyvatelé přijali.

10. září 2021 224
Post

Medicína srdcem - 8. díl

Poslechněte si novou epizodu podcastu Medicína srdcem. Tentokrát naše pozvání přijala doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D., která působí na Ústavu fyziologie Lékařské fakulty v Plzni. Rovněž pracuje i jako individuální a skupinový psychoterapeut a je zaměstnána na psychoterapeuticky zaměřeném Skálově institutu v Praze. S paní docentkou jsme si povídaly o jejím osobním životě, o fyziologii, ale i o psychoterapii, autogenním tréninku a jiných formách relaxace. V závěru epizody jsme se dotkly i jejích největších koníčků.

30. srpen 2021 326
Post

Nová edice JCR s impakt faktory

Středisko vědeckých informací oznamuje, jako již každoročně, že firma Clarivate Analytics vydala novou edici časopisů a jejich impakt faktorů (JIF) – nejnovější pro medicínu je nyní 2020 JCR Science Edition.

Zjištění JIF z LFP: přímý přístup / vzdálený přístup.

Problematiku vzdáleného přístupu případně konzultujte s tímto odkazem: http://www.lfp.cuni.cz/svi/cze/vzdaleny-pristup.asp.

1. červenec 2021 496
Post

Antigenní testování pro studenty a zaměstnance LFP

Antigenní testování na Ústavu hygieny a preventivní medicíny pro studenty a zaměstnance LF UK v Plzni bude vzhledem k současným vládním opatřením od 1.7.2021 do odvolání PŘERUŠENO.

V případě jeho potřeby budete o jeho spuštění informováni. 

25. červen 2021 979
Post

Facultas nostra – červen 2021

Nové číslo Facultas nostra přináší mimo jiné rozhovor s přednostou KARIM prof. Janem Benešem a rekapitulaci výzkumné činnosti Biomedicínského centra v roce 2020. Blíže je v něm představen výzkum reprodukce a také projekt 3D tisku kostních náhrad. Čeká vás i tradiční pohled na staveniště nového kampusu. Jedna ze studentek se s námi také podělila o své dojmy ze zkouškového období. Najdete se v nich i vy? Přejeme příjemné letní čtení!

24. červen 2021 833
Post

Noví profesoři převzali jmenovací dekrety

Zatímco někteří profesoři, nově jmenovaní v loňském roce, na slavnostní předání dekretů stále čekají, podařilo se po zmírnění protiepidemických opatření uspořádat tuto ceremonii pro profesory jmenované nově 8. května tohoto roku. Jsou mezi nimi také dva z Lékařské fakulty v Plzni, a to prof. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D., a prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D. Dekrety převzali 4. června 2021, tradičně v prostorách Karolina, a to z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. Srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho zdaru v další akademické práci! 

7. červen 2021 1130
Post

Vyhlášena Cena České transplantační společnosti za nejlepší publikaci roku 2020

Česká transplantační společnost vyhlásila vítěze Nejlepší vědecké publikace roku 2020. Cenu získala RNDr. Vladimíra Moulisová, Ph.D., která je první autorkou původního článku „Nový morfologický víceúrovňový systém hodnocení kvality decelularizovaných jaterních skeletů“ (Novel morphological multi-scale evaluation system for quality assessment of decellularized liver scaffolds).

1. červen 2021 874

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém