• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Aktuálně

Post

Smuteční oznámení

Se zármutkem oznamujeme smutnou zprávu, že zemřel pan
Prof. MUDr. Vladimír Zaremba, DrSc.
Zesnul v pondělí 16.dubna 2018 po krátké nemoci ve věku 87 let.
Poslední rozloučení proběhne v rodinném kruhu.

20. duben 2018 189
Post

Děkanský tělovýchovný den 2018

Z pověření děkana LF UK v Plzni pořádá v termínu 23.4, 25.4. a 26.4. Ústav tělesné výchovy Děkanský tělovýchovný den. 

19. duben 2018 425
Post

Den CŽV a Festival absolventů na UK

V sobotu 21. dubna uvítá Univerzita Karlova všechny zájemce o celoživotní vzdělávání. Nejstarší a největší česká univerzita si pro ně v historických prostorách Karolina připravila Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů.

Zástupci všech 17 fakult Univerzity Karlovy představí širokou nabídku programů CŽV. Univerzita Karlova nabízí možnost vzdělávání jak pro středoškoláky – Juniorskou univerzitu, tak pro seniory v rámci Univerzity třetího věku.

10. duben 2018 219
Post

Smuteční oznámení

Se zármutkem oznamujeme všem přátelům a známým smutnou zprávu, že od nás navždy odešel pan prof. MUDr. František Machula, CSc.
Zesnul ve středu 11. dubna ve věku 95 let.
Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 20. dubna 2018 ve 12.30 hod. ve Velké obřadní síni na Ǔstředním hřbitově v Plzni.

18. duben 2018 168
Post

Den otevřených dveří – Karolinum, 7. 4. 2018

Univerzita Karlova si své 670. narozeniny připomenula Dnem otevřených dveří. V sobotu 7. dubna do Karolina přišlo 2 400 návštěvníků. Ti viděli reprezentační prostory i místa, která nejsou běžně přístupná – například prostory mázhauzu, Rektorský klub, stálou expozici o historii univerzity, Císařský sál, Vlastenecký sál, rektorskou nebo profesorskou šatnu či Malou i Velkou aulu.

Videoreportáž: https://www.youtube.com/watch?v=07n5mv5g2EA&feature=youtu.be

11. duben 2018 119
Post

Fakultní pijavice 10. ročník, 2. kolo

Milí studenti, 

chtěli bychom Vás tímto pozvat na již 10.ročník projektu Fakultní pijavice, které se koná ve dnech 17.4. (7:00 - 11:30), 18.4. (7:00 - 16:30) a 19.4.2018 (7:00 - 11:30) na Transfúzním oddělení FN Bory, ul. 17. listopadu 12, Plzeň. Jedná se o nábor nových dárců krve z řad mediků i nemediků a slouží zároveň také jako připomínka těm, kteří nebyli darovat již delší čas. Akce je pořádaná již tradičně organizací IFMSA a těší se velké oblibě.

5. duben 2018 160
Post

Fotogalerie – Inaugurace děkana prof. J. Fínka

Dne 1. února 2018 byl rektorem UK prof. Tomášem Zimou uveden do funkce děkana Lékařské fakulty v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LF a FN Plzeň. Ve funkci děkana fakulty vystřídal prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., kterému k 31. 1. 2018 skončilo druhé funkční období.

(VIDEO Z AKCE – ODKAZ V ČLÁNKU.)

16. březen 2018 754
Post

Inaugurace rektora UK Tomáše Zimy pro druhé funkční období

Ve středu 7. března 2018 byl už podruhé do své funkce slavnostně uveden už 508. rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. V úvodu shromáždění byli oceněni pamětní medailí UK představitelé univerzity, kteří se zasloužili o její rozvoj. Mezi laureáty je i bývalý děkan LFP prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., za zásluhy o rozvoj Lékařské fakulty UK v Plzni a rozsáhlou pedagogickou a vědeckou činnost.

O volbě rektora rozhodl Akademický senát UK tajnou volbou 20. října 2017, kdy prof. Zima získal 51 hlasů z 68 platných. Slavnost ve Velké aule Karolina si při příležitosti inaugurace nenechali ujít vzácní hosté, významné osobnosti politického i společenského života či vrcholní představitelé Univerzity Karlovy, včetně nově jmenovaných prorektorů a prorektorek, děkanů a děkanek.

9. březen 2018 496
Post

Inaugurace nově zvoleného děkana

Dne 1. 2. na mimořádném zasedání akademického senátu bude za přítomnosti rektora UK a dalších významných hostů slavnostně uveden do funkce nově zvolený děkan Lékařské fakulty v Plzni, prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Všichni akademici, studenti i zaměstnanci fakulty jsou na tuto slavnostní událost srdečně zváni!

Inaugurace se koná od 10 hodin v Modré posluchárně – budova teoretických ústavů, alej Svobody 76, Plzeň – Lochotín.

29. leden 2018 1124
Post

Hodnocení výuky studenty za rok 2016/17


V akademickém roce 2016/17 se do ankety zapojilo přibližně 35 % studentů, kteří připojili 1591 slovních komentářů. Převládají kladné komentáře - 59 %, záporných bylo 24 %.

V letošním ročníku jsme dále vylepšili prezentaci a srozumitelnost analýzy dat (SWOT analýzy pracovišť a interval spolehlivosti pro pořadí pracovišť, který zohledňuje variabilitu výsledků a počet hlasujících). Již nezbytnou součástí jsou přehledné grafy vývoje průměrných známek, účasti studentů a počtu kladných a záporných pomentářů. 

8. leden 2018 2466
Post

Ve Fakultní nemocnici Plzeň VĚDA POMÁHÁ

Ve Fakultní nemocnici Plzeň VĚDA POMÁHÁ – nejen k rychlejšímu uzdravení, ale i k tomu, aby se některým onemocněním zcela předešlo. V nové sérii videí se FN Plzeň představuje jako vědecké pracoviště, zaměřené vždy na pacienta. K zhlédnutí na YouTube kanálu FN Plzeň.

Dosud dostupné díly:
1) Úvod
2) Onkochirurgie
3) Onkologie 
4) NOVĚOnkogynekologie

4. říjen 2017 1574

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém