• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Aktuálně

Post

Fotogalerie – Inaugurace děkana prof. J. Fínka

Dne 1. února 2018 byl rektorem UK prof. Tomášem Zimou uveden do funkce děkana Lékařské fakulty v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LF a FN Plzeň. Ve funkci děkana fakulty vystřídal prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., kterému k 31. 1. 2018 skončilo druhé funkční období.

(VIDEO Z AKCE – ODKAZ V ČLÁNKU.)

16. březen 2018 366
Post

Festival Týden mozku – program v Plzni v režii neurovědních týmů LFP

Jak mozek zpracovává informace, jak je ukládá v podobě paměťových stop a následně jako vzpomínky vybavuje? Jak souvisí pohyb s pamětí? Co se děje v mozku během snění? Na tato a další témata budou od 12. do 16. března v krátkých přednáškách hovořit vědci z Biomedicínského centra. 20. ročník festivalu Týden mozku se kromě budovy Akademie věd v Praze odehraje také v Plzni, v prostorách Studijní a vědecké knihovny. Bloky přednášek doplní projekce dokumentu v němčině na téma Alzheimerovy choroby a v dopoledních hodinách interaktivní přednášky Maps In Our Mind v angličtině nebo španělštině, určené školám. 

12. březen 2018 233
Post

Inaugurace rektora UK Tomáše Zimy pro druhé funkční období

Ve středu 7. března 2018 byl už podruhé do své funkce slavnostně uveden už 508. rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. V úvodu shromáždění byli oceněni pamětní medailí UK představitelé univerzity, kteří se zasloužili o její rozvoj. Mezi laureáty je i bývalý děkan LFP prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., za zásluhy o rozvoj Lékařské fakulty UK v Plzni a rozsáhlou pedagogickou a vědeckou činnost.

O volbě rektora rozhodl Akademický senát UK tajnou volbou 20. října 2017, kdy prof. Zima získal 51 hlasů z 68 platných. Slavnost ve Velké aule Karolina si při příležitosti inaugurace nenechali ujít vzácní hosté, významné osobnosti politického i společenského života či vrcholní představitelé Univerzity Karlovy, včetně nově jmenovaných prorektorů a prorektorek, děkanů a děkanek.

9. březen 2018 260
Post

Nabídka školení k systému TURNITIN

Systém Turnitin slouží k detekci i prevenci plagiátorství a zvýšení kvality textů, lze jej tudíž využívat pro kontrolu a korekturu odborných článků a především závěrečných disertačních prací vzniklých na naší fakultě.

Školení se bude konat v pátek 16. 3. od 10.00 hodin ve studovně 2, 1. patro PAV - Pavlovův pavilon, Lidická 1, Plzeň. 

18. říjen 2017 1008
Post

Smuteční oznámení

S hlubokou bolestí oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že zemřel prof. MUDr. Jaromír Bouda, CSc. 

Zesnul ve středu 28. února 2018 ve věku 88 let.

Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 9. března 2018 ve 14.00 hodin ve Velké obřadní síni na Ústředním hřitově v Plzni.

 

5. březen 2018 402
Post

Reprezentační ples LFP – 9. března 2018

Letošní ples fakulty se blíží! Tradičně v Měšťanské besedě se setkáme v pátek 9. března. K tanci a poslechu zahraje osvědčený orchestr Miroslava Novotného, předtančení obstarají sólisté baletu DJKT. Hlavním hostem večera je letos Ilona Csáková, populární zpěvačka známá z muzikálů nebo ze skupiny Laura a její tygři. V malém sále bude hrát známý DJ Tomáš Nimč.

8. únor 2018 877
Post

Inaugurace nově zvoleného děkana

Dne 1. 2. na mimořádném zasedání akademického senátu bude za přítomnosti rektora UK a dalších významných hostů slavnostně uveden do funkce nově zvolený děkan Lékařské fakulty v Plzni, prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Všichni akademici, studenti i zaměstnanci fakulty jsou na tuto slavnostní událost srdečně zváni!

Inaugurace se koná od 10 hodin v Modré posluchárně – budova teoretických ústavů, alej Svobody 76, Plzeň – Lochotín.

29. leden 2018 904
Post

Jmenování nové profesorky na Lékařské fakultě v Plzni

V pondělí 22. 1. 2018 převzala z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy nově jmenovaná profesorka paní prof. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D.

Paní profesorka byla jmenována pro obor patologie po úspěšné obhajobě před Vědeckou radou Lékařské fakulty v Plzni dne 19. 1. 2017 a úspěšnou obhajobu před Vědeckou radou Univerzity Karlovy dne 27. 4. 2017.

24. leden 2018 1137
Post

Hodnocení výuky studenty za rok 2016/17


V akademickém roce 2016/17 se do ankety zapojilo přibližně 35 % studentů, kteří připojili 1591 slovních komentářů. Převládají kladné komentáře - 59 %, záporných bylo 24 %.

V letošním ročníku jsme dále vylepšili prezentaci a srozumitelnost analýzy dat (SWOT analýzy pracovišť a interval spolehlivosti pro pořadí pracovišť, který zohledňuje variabilitu výsledků a počet hlasujících). Již nezbytnou součástí jsou přehledné grafy vývoje průměrných známek, účasti studentů a počtu kladných a záporných pomentářů. 

8. leden 2018 2049
Post

Ve Fakultní nemocnici Plzeň VĚDA POMÁHÁ

Ve Fakultní nemocnici Plzeň VĚDA POMÁHÁ – nejen k rychlejšímu uzdravení, ale i k tomu, aby se některým onemocněním zcela předešlo. V nové sérii videí se FN Plzeň představuje jako vědecké pracoviště, zaměřené vždy na pacienta. K zhlédnutí na YouTube kanálu FN Plzeň.

Dosud dostupné díly:
1) Úvod
2) Onkochirurgie
3) Onkologie 
4) NOVĚOnkogynekologie

4. říjen 2017 1357

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém