20. konference patologické a klinické fyziologie

s mezinárodní účastí

Plzeň 22. - 24.9. 2015

Titulní stránka Organizační výbor Program konference Informace Registrace Registrační poplatek Ubytování Abstrakta Společenský večer Fotogalerie

pořádá

Ústav patologické fyziologie
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

pod záštitou děkana fakulty prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc.

ve spolupráci se

Společností patologické a klinické fyziologie ČLS JEP

Tematické zaměření konference

Konference svým programem pokryje veškeré tělesné systémy z pohledu normální, patologické a klinické fyziologie a také problematiku výuky - formou ústních a plakátových sdělení.

Sponzoři: