22. Mezioborová toxikologická konference

22nd Interdisciplinary Toxicological Conference

TOXCON 2017

Title page General information Conference
              programme
Registration Abstracts Venue and travel
              information
Accommodation

Registration:

IMPORTANT DATES:    PROLONGED TERMS!

Early Bird Registration:May 18, 2017
Early Bird Registration Payment:May 18, 2017
Abstract Submission Deadline:May 18, 2017
Proposals for Symposia & Workshops Deadline:May 18, 2017

The Registration Form is to be sent to the e-mail address dana.kotyzova@lfp.cuni.cz
You can download Registration form in MS Word from here.

Participant registration fee includes: coffee breaks, lunch and welcome evening; name badge, Final program and Abstracts.

Dinner: (Thursday evening): 300 Kč (is not included in registration fee, will be paid on site).

Payment of Registration Fee:

  Early Bird:
May 18th, 2017
Regular:
After May 18th, 2017
On site:
 
Členové / Members* 2 000 Kč2 200 Kč2 300 Kč
Nečlenové / Non-members 2 500 Kč2 700 Kč2 800 Kč
*Členové České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii JEP (ČSEKFT) a Slovenské toxikologické společnosti (SETOX) / Members of the Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology of the Medical Association J. E. Purkyně and Members of the Slovak Toxicology Society (SETOX).

Účastníci ze Slovenska mohou platit nenavýšené poplatky při registraci v hotovosti. / Participants from Slovak Republic can pay early bird registration fee in cash on site in Pilsen.

Bank Transfer
Payee: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
LF v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň
ICO: 00216208
DIC: CZ00216208

Czech participants:
Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň
Číslo účtu pro tuzemské účastníky: 61633311/0100, v.s. 40637
(Do popisu pro příjemce uved´te jméno účastníka)

Foreign participants:
Account Name: Univerzita Karlova, LF v Plzni
Bank Address: Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň, Czech Republic
IBAN: CZ1501000000000061633311
SWIFT:KOMBCZPPXXX
(Please indicate the name of the participant)