Výsledky ankety studentů o studiu za 2011/2012

Všeobecné lékařství - 1. ročník

Anketní otázky:

Shledáváte organizaci výuky předmětu promyšlenou a efektivně využívající určený čas?
Je studijní materiál (učebnice, texty a návody) dostupný a kvalitní?
Odhadněte v procentech Vaši účast na přednáškách.
Byl výklad přednášejícího jasný a srozumitelný?
Vzbudil ve Vás přednášející hlubší zájem o vykládanou látku (předmět)?
Přispívají praktická cvičení k hlubšímu pochopení látky?
Domníváte se, že Vám učitel věnoval při vedení praktických cvičení dostatečnou pozornost?
Považujete vybavení učeben a laboratoří (kapacitu, přístrojové vybavení a pracovní podmínky) za dostatečné?
Domníváte se, že zadání otázek u zkoušky bylo jasné a hodnocení Vašich znalostí objektivní?

Shledáváte organizaci výuky předmětu promyšlenou a efektivně využívající určený čas?


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1 Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
Hodnocené předměty :
 
1 Základy první pomoci
2 Biofyzika
3 Anatomie
4 Histologie a embryologie
5 Obecná biologie
6 Lékařská chemie
7 Latina
8 Cizí jazyk A / Čeština pro cizince
9 Tělesná výchova
10 Výpočetní technika

 

Je studijní materiál (učebnice, texty a návody) dostupný a kvalitní?


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1 Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
Hodnocené předměty :
 
1 Základy první pomoci
2 Biofyzika
3 Anatomie
4 Histologie a embryologie
5 Obecná biologie
6 Lékařská chemie
7 Latina
8 Cizí jazyk A / Čeština pro cizince
9 Tělesná výchova
10 Výpočetní technika

 

Odhadněte v procentech Vaši účast na přednáškách.


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1 Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
Hodnocené předměty :
 
1 Základy první pomoci
2 Biofyzika
3 Anatomie
4 Histologie a embryologie
5 Obecná biologie
6 Lékařská chemie
7 Latina
8 Cizí jazyk A / Čeština pro cizince
9 Tělesná výchova
10 Výpočetní technika

 

Byl výklad přednášejícího jasný a srozumitelný?


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1 Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
Hodnocené předměty :
 
1 Základy první pomoci
2 Biofyzika
3 Anatomie
4 Histologie a embryologie
5 Obecná biologie
6 Lékařská chemie
7 Latina
8 Cizí jazyk A / Čeština pro cizince
9 Tělesná výchova
10 Výpočetní technika

 

Vzbudil ve Vás přednášející hlubší zájem o vykládanou látku (předmět)?


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1 Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
Hodnocené předměty :
 
1 Základy první pomoci
2 Biofyzika
3 Anatomie
4 Histologie a embryologie
5 Obecná biologie
6 Lékařská chemie
7 Latina
8 Cizí jazyk A / Čeština pro cizince
9 Tělesná výchova
10 Výpočetní technika

 

Přispívají praktická cvičení k hlubšímu pochopení látky?


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1 Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
Hodnocené předměty :
 
1 Základy první pomoci
2 Biofyzika
3 Anatomie
4 Histologie a embryologie
5 Obecná biologie
6 Lékařská chemie
7 Latina
8 Cizí jazyk A / Čeština pro cizince
9 Tělesná výchova
10 Výpočetní technika

 

Domníváte se, že Vám učitel věnoval při vedení praktických cvičení dostatečnou pozornost?


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1 Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
Hodnocené předměty :
 
1 Základy první pomoci
2 Biofyzika
3 Anatomie
4 Histologie a embryologie
5 Obecná biologie
6 Lékařská chemie
7 Latina
8 Cizí jazyk A / Čeština pro cizince
9 Tělesná výchova
10 Výpočetní technika

 

Považujete vybavení učeben a laboratoří (kapacitu, přístrojové vybavení a pracovní podmínky) za dostatečné?


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1 Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
Hodnocené předměty :
 
1 Základy první pomoci
2 Biofyzika
3 Anatomie
4 Histologie a embryologie
5 Obecná biologie
6 Lékařská chemie
7 Latina
8 Cizí jazyk A / Čeština pro cizince
9 Tělesná výchova
10 Výpočetní technika

 

Domníváte se, že zadání otázek u zkoušky bylo jasné a hodnocení Vašich znalostí objektivní?


 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1 Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
Hodnocené předměty :
 
1 Základy první pomoci
2 Biofyzika
3 Anatomie
4 Histologie a embryologie
5 Obecná biologie
6 Lékařská chemie
7 Latina
8 Cizí jazyk A / Čeština pro cizince
9 Tělesná výchova
10 Výpočetní technika

 
Provozuje Centrum informačních technologií
(C) 2010 Lékařská fakulta UK v Plzni