Studentské uživatelské účty

Univerzita Karlova přešla na sjednocený informační systém, jehož přínosem je mimo jiné také sjednocení přihlašovacích údajů zaměstnanců a studentů tak, aby měli univerzální přístup ke všem informačním systémům UK s jediným uživatelským účtem. Tyto účty jsou nyní pod správou Centrální autentizační služby UK (CAS) a pro zaměstnance a studenty LF v Plzni jsou automaticky zřizovány.

Univerzální přístup s jediným uživatelským účtem prostřednictvím CAS

Student použije tyto přihlašovací údaje (t.j. jméno uživatelského počítačového konta a heslo) pro přístup ke Studijnímu informačnímu systému (SiS), která je dostupná na adrese - http://is.cuni.cz/studium. Aktuálně jsou z této aplikace využívány tyto části - přehled předmětů, předzápis předmětů, náhled na výsledky zkoušek, čtení zpráv SiS s možností jejich přeposílání na vlastní soukromý e-mail a on-line přihlašování ke zkouškám (doména STUDENTS).
Dále tyto uživatelské účty slouží k přihlašování na PC ve studovně, v učebnách, v počítačových zkušebnách (doména STUDENTS).
Studenti také mohou použit tento počítačový účet k přihlášení k různým elektronickým kurzům anebo k vázaným informacím na internetových stránkách naší fakulty. V prostorách knihovny je pomocí tohoto konta zpřístupněna služba samoobslužného kopírování a tisku.

Pro přístup ke Studijnímu informačnímu systému (SiS)
K přihlašování na PC ve studovně, v učebnách

Přístup k dalším službám

Student musí udržovat ve Studijním informačním systému UK (SiS) funkční e-mailovou adresu, na které kontroluje došlé informace (informace o novinkách, vyhlášených termínech zkoušek i některých svých povinnostech). Studenti, kteří nemají k dispozici vlastní emailovou schránku, mohou požádat o zřízení fakultní emailové schránky.

Udržovat ve Studijním informačním systému UK funkční e-mailovou adresu

Studenti prvních ročníků obdrží přihlašovací údaje (jméno uživatelského počítačového konta a počáteční heslo s platností 5 dnů) současně s převzetím průkazu studenta na příslušném studijním oddělení.
Takto získané počáteční heslo si musí student změnit ještě před vypršením platnosti na webových stránkách CAS (adresa https://ldap.cuni.cz). Je třeba postupovat přes odkaz "Změnit počáteční heslo, které jsem získal(a)..." a po přihlášení počátečním heslem si zvolit nové heslo. Zvolené heslo musí respektovat současně zobrazená "Pravidla pro volbu nového hesla", která definují požadavky na různé druhy znaků v hesle a jeho minimální délku. Při nedodržení pravidel se nastavení hesla bez vysvětlení nezdaří!
Při prvním přihlášení do CAS nezapomeňte také vyplnit svůj e-mail, na který bude systém zasílat upozornění o končící době platnosti hesla.

1. ročníky obdrží přihlašovací údaje při převzetí průkazu

Počátečního heslo je nutno včas změnit!

Ti, kteří zapomněli, ztratili anebo nezískali heslo a potřebují urychleně přístup k některým službám, si mohou nastavit na webu CAS také tzv. „neověřené heslo“. Heslo se nastavuje přes odkaz "Získat nové heslo, protože heslo nemám..." a po následném vyplnění několika osobních údajů.
Takto nastavené heslo má však omezený rozsah platnosti (nelze si např. nastavit heslo pro síť eduroam nebo se přihlásit na počítače na LF) a jeho platnost vyprší po půl roce. Doporučujeme neověřená hesla používat jen v případě nutnosti a co nejdříve opět požádat o vydání ověřeného hesla.

„Neověřené heslo“ jako nouzové řešení

Pověřeným výdejním místem počátečních ověřených hesel na LF v Plzni je pro studenty studijní oddělení, kde si lze po prokázání totožnosti o něj požádat. Doba platnosti takto vydaného počátečního hesla je 5 dnů.

Výdejním místem hesel na fakultě je studijní oddělení

Další centralizované aplikace na Karlově Univerzitě přístupné studentům:

Informace o ubytování a platbách na kolejích
Podávání žádostí o ubytovací a sociální stipendia
Paralelní vyhledávač informačních zdrojů Univerzity Karlovy (metalib.is.cuni.cz)

Provozuje Centrum informačních technologií
(C) 2010 Lékařská fakulta UK v Plzni