Zaměstnanecké průkazy

Na základě opatření rektora č. 26/2014, jsou na UK používány průkazy zaměstnanců ve formě čipové karty s fotografií.

 

Průkazy UK, vydávané všem zaměstnancům univerzity (oranžové) a externistům (červené), jsou na LF v Plzni aktuálně využívány k:

- identifikaci na fakultních pracovištích

- přístupu do objektů a učeben: vstup do budov (děkanát, Pav. a Proch. pavilon, nové objekty UniMeC a BioMeC), přístup do aul (Pav., Proch. i Šafr.p., UniMeC), brána do dvora Proch.p.,

- aktivaci celouniverzitních zaměstnaneckých účtů CAS (Centrální autentizační služba UK), používaných pro přístup k Informačnímu systému UK (např. IS Studium či podávání grantových přihlášek GAUK), přístup k elektronickým informačním zdrojům UK, ..

- objednávání a výdeji jídel ve stravovacím systému KaM UK

- půjčování knih ve výpůjčním protokolu SVI

- pro samoobslužné kopírování v SVI po nabití kreditu ve studovně (připravuje se, zatím funkční jen pro studenty).

Použití průkazů

Čipová část průkazu je využívána i fakultním přístupovým systémem (zámky). O přidění práv ke konkrétním vstupům do areálů, budov a učeben, rozhoduje vedoucí příslušného pracoviště. Funkce zabezpečovacího systému (alarmu) není na kartové vstupy napojena a funguje nezávisle.

Přístupový systém

První vydání standardního průkazu UK je bezplatné, výdej zaměstnancům zajišťuje Centrum informačních technologií. Zaměstnanci, kteří mají na LF „učitelský“ úvazek alespoň 0,3 a smlouvu minimálně na 12 měsíců, si mohou zvolit, zda chtějí vydat místo standardního průkazu za úhradu 230,- Kč kombinovaný průkaz zaměstnance UK s licencí ITIC (International Teacher Identity Card). Nepedagogičtí pracovníci si mohou za stejný poplatek zvolit variantu průkazu zaměstnance UK s licencí ALIVE. Základní popis slev a dalších výhod licencovaných průkazů najdete na webu UK anebo podrobněji u GTS ALIVE .
Náhrady nákladů při opakovaném vydání průkazu či pouzdra (např. při ztrátě), viz. příslušná opatření rektora. Kompletní informace o průkazech UK viz.: http://www.cuni.cz/prukazy .

Výdej a typy průkazů

Prodloužení platnosti licencí ISIC/ITIC/ALIVE na další rok je vyznačováno na průkazu holografickou přelepkou a je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve stejné výši jako při vydání průkazu.

Prodloužení platnosti licencí

Pro zhotovení průkazu je třeba dodat aktuální barevnou průkazovou fotografii (bude vrácena) na sekretariát CIT - boční vchod Pavlovova pavilonu, 1.NP. Fotografii označte rodným číslem a typem požadované karty, dodat ji lze poštou či osobně, případně zaslat foto v elektronické podobě (jednobarevné světlé pozadí, neořezané okraje, rozlišení min. 490x600 bodů, nejlépe ve formátu BMP nebo TIF). Žádost o průkaz externího pracovníka musí být doplněna osobními údaji (jméno a příjmení, rodné číslo, ...)
Standardní doba výroby průkazu je 1 týden. Průkaz je nutné po vyzvání vyzvednout osobně. Případný poplatek (ITIC/ALIVE licence) bude uhrazen srážkou ze mzdy.
Při výdeji průkazu můžete požádat o vydání počátečního ověřeného hesla CAS UK.
CIT, 3/2012

Pro zhotovení průkazu je třeba dodat aktuální barevnou průkazovou fotografii

Provozuje Centrum informačních technologií
(C) 2010 Lékařská fakulta UK v Plzni