PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

PLZEŇ MEDICAL REPORT

© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038