PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Instrukce autorům

Plzeňský lékařský sborník - Plzeň medical Report je oficiálním časopisem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Publikuje v českém a anglickém jazyce původní vědecké práce, přehledné články, osobní zprávy a 1 x ročně úplný bibliografický seznam vědeckých prací publikovaných pracovníky teoretických ústavů a klinik za uplynulý rok.

Struktura rukopisu:

Název práce
Autoři (A.Novák, V.Nová)
Pracoviště
Vlastní text

Materiál a metodiky
Výsledky
Diskuse
Souhrn - český
Souhrn - anglický s názvem práce

Literatura
      1. V.Abrahám: Název práce. Prakt.Lék.88, 2008: 25-42.
      2. K.Brabec ...)
      V textu vyznačte citace číslem (1).
Adresa autora: (A.N, Lidická 1, 301 66 Plzeň)


Rukopisy posílejte v elektronické podobě v formátu MS Word, obrázky ve formátu .gif, .tif nebo .jpg a grafy ve formátu MS Excel na adresu Eva.Zarembova@lfp.cuni.cz.


© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038