PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Redakce

Připravuje ediční komise: předseda prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.

Členové: prof.dr. Tim J.Horder, prof.dr. Milan Klíma, doc.MUDr. Jitka Kočová, CSc., doc.RNDr. Viera Pospíšilová, CSc., doc.Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. prof.MUDr. Pavel Sobotka, DrSc., Zdeňka Valdhauserová, PhDr. Dana Zdeňková, MUDr. Jan Barcal. Ph.D., doc.MUDr. Jiří Beran, CSc.

Prorektor-editor: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

Sestavuje: prof. MUDr. Pavel Sobotka, DrSc.

Odpovědný redaktor: prof. MUDr. Pavel Sobotka, DrSc.

Vydává Univerzita Karlova v Praze
Nakladatelství Karolinum, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1
pro Lékařskou fakultu v Plzni

© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038