PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Úvod

Plzeňský lékařský sborník sborník je vydáván od roku 1956. Obsahuje články autorů z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni i z ostatních fakult. Tématicky pokrývá širokou škálu medicínských oborů. Všechny rukopisy procházejí recenzním řízením zajištěným dvěma nezávislými recenzenty. Články jsou v českém, případně anglickém jazyce. Obsahují vždy klíčová slova a souhrn v angličtině.

© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038