PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Archivní svazek

Svazek 60

Rok 1991

OBSAH

Z.Chaloupka: Model chronického alkoholismu u laboratorních potkanů 5
V.Novák: Darwin-Haeckelův zákon rekapitulace a dnešní evoluční biologie 11
Z.Chaloupka, J.Barcal, S.Vožehová: Vliv dlouhodobého pití etanolu na chování a učení laboratorních potkanů třetí generace 25
V.Zaremba, S.Vožehová, H.Zavázalová, K.Zikmundová: Nemocnost osob v předdůchodovém věku 31
H.Zavázalová, S.Vožehová, M.Valčíková, N.Švideková: Sledování úmrtnosti souboru osob nad 60 let věku v pětiletém intervalu 41
J.Kohout, J.Jirásek, H.Bejčková, E.Bartáková: Vyšetření protilátek proti antigenu M.bovis BCG metodou Elisa v diferenciální diagnostice pneumokonióz 47
J.Kohout, R.Tyrová, D.Lazovová: Gastroenterologická problematika u nemocných chorobami z povolání 53
J.Kohout, H.Bejčková, K.Soukupová, E.Bartáková, V.Machartová: Léčení onemocnění cév z vibrace injekcemi zřídelního plynu 59
P.Berčík, J.Hůla: Možnost použití velikosti levé síně jako screeningové metody v kardiologii 63
M.Šuta, P.Vopata, P.Hošek: Vliv saunové lázně na některé fyziologické parametry u jeselských dětí 69
B.Kreuzberg, P.Kraus: Příspěvek k diagnostice fibrózní dysplasie s pozdní manifestací 77
M.Kučera, B.Kreuzberg, H.Šuchová, H.Brabcová: Patologické fraktury u nemocných s revmatoidní artritidou 87
K.Pitr, H.Kvapilová, L.Malý, L.Pitter: Rozbor náhlých a násilných úmrtí zaměstnanců velkých podniků plzeňské aglomerace 95
K.Volf, K.Pitr: Použití některých indikátorů pro detekci léků na tenké vrstvě 101
M.Vychytil: Příspěvek ke svalové činnosti při sprintu 107
L.Niklíček: Historiografie medicíny a naše zdravotnictví (Lékařské komory, jejich poslání v minulosti a současnosti) 117
V.Těšínská: Slang v mluvě zdravotnických pracovníků 129
Ze života fakulty
Činnost fakulty v r.1989137
In memoriam prof.MUDr. Josefa Vaňka,DrSc.142
In memoriam doc.MUDr.Zdeňka Chaloupky,CSc.147
Životní jubileum doc.MUDr.Anny Aujezdské,CSc.150
Šedesát let prof.MUDr. Josef a Remse,DrSc.152
Šedesát let doc.MUDr.Karla Pitra,CSc.155
M.Hněvsová:157
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038