PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Archivní svazek

Svazek 61

Rok 1993

OBSAH

Z.Ulčová-Gallová, T.Mardešic: Effect of prednisone therapy on infertile men with sperm antibodies in seminal plasma 5
P.Sobotka, V.Žalud: Kardiovaskulární účinky kofeinu 13
V.Zaremba, S.Vožehová, H.Zavázalová: Prevalence chronických chorob a incidence akutních onemocnění u osob vyššího věku 21
V.Zaremba, H.Zavázalová, S.Vožehová, K.Zikmundová: Využívání zdravotnických služeb osobami nad 60 let věku 29
H.Zavázalová, S.Vožehová, V.Zaremba, K.Zikmundová: Nejčastější subjektivní zdravotní potíže starých osob 37
H.Zavázalová, S.Vožehová, V.Zaremba: Některé sociální charakteristiky osob nad 65let věku 45
K.Zikmundová, H.Zavázalová, S.Vožehová, J.Mainz: Hospitalizace osob 60 letých a starších 53
J.Kohout, I.Šebová, J.Meinerová, E.Bartáková, V.Senft, Z.Jeřábek, E.Seberová, F.Šefrna: Zdravotní stav pracovníků v riziku styrenu 61
J.Kohout, D.Steinhäuselová, L.Smolíková, V.Senft, F.Šefrna: Vliv organických rozpouštědel na psychiku 71
R.Říčařová, Š.Plíšková: Eliminace silikonových plomb po operaci odchlípení sítnice 79
J.Droppa, Z.Ouda: Paliativní léčba benigní hypertrofie prostaty 85
Ze života fakulty
Činnost fakulty v r.199093
Činnost fakulty v r. 1991.97
60 let prof.MUDr. Pavla Těšínského, DrSc.100
60 let prof.MUDr. Jiřího Valenty,DrSc.103
60 let prof.MUDr. Miroslava Průchy,DrSc.106
60 let prof.MUDr. Vladislava Eybla,DrSc.108
70 let prof.MUDr. Viléma Palisy,DrSc.110
70 let doc.MUDr.Přemysla Paichla,CSc.112
B.Horáková:115
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038