PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Archivní svazek

Svazek 63

Rok 1996

OBSAH

P.Sobotka: Epileptogenic cortical focus in dogs 5
J.Hůla: Nové směry v diagnostice a léčbě infekční endokarditidy 11
J.Vlasák, I.Sýkorová, H.Zavázalová: Starý člověk v péči praktického lékaře 21
V.Zaremba, H.Zavázalová, S.Vožehová, K.Zikmundová: Možnosti geriatrické prevence: Teorie a praxe 27
I.Sýkorová, J.Vlasák, H.Zavázalová: Sledování nákladů na zdravotní péči u pojištěnců ZP GARANT-HOSPITAL starších 60 let 35
V.Zaremba: Veřejné zdravotnictví v Plzni na konci 19.století 41
FAKULTNÍ SEMINÁŘ O PROBLEMATICE ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
J.Valenta: Kuřáctví a nekuřáctví 51
E.Králíková, J.Kozák: Kouření a životní styl 53
A.Aujezdská, D.Müllerová: Lékaři a kuřáctví 61
Z.Zloch: Zdravotně rizikové chemické složky cigaretového dýmu 69
D.Müllerová, D.Matějková: Kouření a obezita 75
E.Kružej: Behaviorální aspekty a nástroje odvykání kouření 79
L.Luhanová, B.Turek.: Výživa v období abstinenčního syndromu při odvykání kouření 85
D.Hübschová: Problematika odvykání kouření z pohledu praktického lékaře 91
F.Stožický: Mládež a kouření 95
M.Přibil: Kouření a pohybová aktivita 101
P.Dočkalová, B.Hlávková: Kuřácké návyky a typy chování u studentů medicíny 105
J.Bouda: Rizikovost kuřáckých návyků u těhotných žen 109
M.Pešek: Aktivní a pasivní kouření jako rizikový faktor z pohledu onkologa 113
J.Kohout: Aktivní a pasivní kouření z hlediska chorob z povolání 119
J.Sýkora: Hilus v kontextu silných kuřáckých návyků 123
MORFOLOGIE DNES
T.Koppe, H.Nagai: Implications of palatal growth for the maxilary sinus size in second trimester human fetuses 139
J.Fanghänel, C.Burandt, A.Blümel, A.Kraatz, H.Nägerl, D.Kubein-Mesenburg, M.Hanschke, B.Miehe: On the functional anatomy of the knee joint 145
W.Linss, R.Fröber, E.Schullze: Entspricht ie in den Lehrbüchern der Embryologie beschreibene praenatale Entwicklung des Mitteldarmes der Realität 147
R.Schultka, S.Menorath, Ch.Ziemann, M.Buchmann, R.Schultka jr., S.Čech: Wie verteilen sich Mastzellen in der menschlichen Tuba uterina? 151
K.Szabó, M.Misfeld, E.G.Kraatz, W.Kühnel, H.H.Sievers: Transmyokardiale Lasserrevaskularisation, ein neues Konzept zur Behandlung von Myokardischämie 155
H.Strakele, J.Zlatoš: Intraacinar nerve terminals in the parotid gland. Electron microscopic study 157
K.Belej, Ľ.Bošelová, E.Fuseková, E.Ochodnická: Znázornenie mechanizmu pružnosti nervových vlákien v PNS 159
E.Fuseková, K.Belej, E.Ochodnická, Ľ.Bošelová: Internodálne a paranodálne zmeny po mechanickom poškodení nervu 161
Ľ.Bošelová, K.Belej, E.Ochodnická, E.Fuseková: Myelinizované nervové vlákna po parciálnej ischémii 163
E.Ochodnická, M.Ochodnický, K.Belej, E.Fuseková, Ľ.Bošelová: Histologická štúdia experimentálnej diabetickej neuropatie 165
V.Pospíšilová, J.Slípka: Sinus cervicalis a jeho vzťah k vývoji thymusu 167
V.Prokopová, .Pospíšilová, J.Slípka, J.Zlatoš, M.Švehlová: Časná stádia vývoje aortálních oblouků 169
D.Horký, J.Adler: Ultrastructure of cultivation human fetal keratinocytes 173
S.Čech, I.Lauschová: Ultrastructural distribution pattern of glycogen in the oviduct epithelium of sexual immature mouse females 175
V.Páral: Odchylný vývoj maxily a os incisivum u skotu 177
F.Tichý, I.Míšek, H.Burda: Čichový epitel u podzemního hlodavce cryptomys sp. v hnízdní periodě vývoje 179
J.Šťastná: Submicroscopical localization of arylsulfatase activity in the human cumulus.oocyte complex 181
I.Míšek, K.Witter, M.Peterka, O.Štěrba, M.Klima, R.Peterková: Trojrozměrná počítačová rekonstrukce zubních základů u delfína (Stenella attenuata) 183
V.Lichnovský, Z.Kolář, Z.Tauber: BCL-2 v orgánech lidských zárodků 185
E.Výborná, V.Holibka: Epitel krypty lidské patrové mandle v prenatálním období 189
M.Kutal: Povrchový epitel patrové mandle rejska obecného (Sorex araneus) 193
L.Machálek, A.Holibková, D.Houserková: Příspěvek k morfologii a cévnímu zásobení sleziny 197
H.Brichová: K otázce diferenciace buněk mikroglie 199
V.Konrádová, J.Uhlík, L.Vajner, A.Zajícová: Účinek cholinergní stimulace na ultrastrukturu epitelu dýchacích cest 201
D.Jarkovská, F.Kolář: Vliv thyroidních hormonů na postnatální vývoj ultrastruktury síňových a komorových myocytů potkana 203
O.Procházková, B.Pospíšilová, K.Zadrobílek, D.Slížová, O.Krs, P.Bílek, Z.Hodačová: Moderní výuka anatomie 205
J.Kočová, V.Třeška, J.Valenta, J.Reischig, O.Topolčan: Structure of abdominal aortic aneurysms wall 207
J.Hůla, J.Maštálka, V.Beránek, J.Opatrný, Z.Hrubešová, P.Boček: Myxom levé síně. Echokardiografická morfologie. Vlastní zkušenosti 211
P.Šíma, J.Slípka: Cell defence system of Annelids 213
J.Barcal, J.Kučerová, J.Mysliveček: Srovnání účinku dopaminu a oxidu dusnatého na motorickou aktivitu novorozených potkanů 215
F.Trnka: Studie lidského choriogonadotropinu (hCG) u maligních tumorů 219
J.Kočová, V.Prokopová, M.Horáková: The structure of varicose vein wall 223
V.Prokopová, M.Švehlová, J.Kočová: Vývoj cévního systému v branchiální oblasti u člověka 225
T.Kohoutek, J.Kočová, M.Ludvíková, M.Beranová: Vrozené vady 229
A.Němečková, J.Reischig, P.Kufner: Vliv niklu na myší hepatocyty 231
A.Němečková, E.Strouhal, L.Vyhnánek: Histologický obraz primárních kostních nádorů z římského období Anglie 235
A.Křiváček, T.Pantoflíček, J.Slípka, T.Kohoutek: Sirenomelie jako součást komplexní poruchy ontogeneze 239
M.Beranová, J.Slípka: Imuno-neuro-endokrinní vztahy v teratologii 243
F.Lošan, L.Papoutsidesová, J.Nový, V.Bouše, Č.Born: Spolupráce genetika při asistované reprodukci při poruše plodnosti 247
J.Kottová: Artrotické změny v malých kloubech nohy 249
J.Heřt, P.Fiala, L.Šašek, P.Vais: Regionální variabilita architektoniky primární kosti 251
Z.Mraček: Okcipitální infratorkulární meningokéla: varianta malformace Dandy-Walker. Klinická morfologie dvou pozorování 253
J.Slípka jr.: Dysplazie laryngu v západních Čechách 255
Ze života fakulty
Činnost fakulty v r.1995259
Nadace prof.MUDr.E.Vencovského,DrSc.265
In memoriam prof.MUDr. Vladimíra Zavázala,DrSc.267
70 let prof.MUDr. Zdeňka Chudáčka,DrSc.269
70 let prof.MUDr.Františka Hůzla,DrSc.271
60 let doc.MUDr.Františka Fakana,CSc.273
60 let doc.MUDr.Josefa Kohouta,CSc.275
Padesátiny doc.RNDr.Pavla Fialy,CSc.277
B.Horáková:279
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038