PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Archivní svazek

Svazek 64

Rok 1997

OBSAH

P.Sobotka: Experimentální fenylketonurie 5
A.Barnáš, D.Rajdl, M.Korabečná: Využití genu ro 28S ribonukleovou kyselinu (rRNA) k identifikaci druhu 17
V.Zaremba, H.Zavázalová, S.Vožehová, K.Zikmundová: Chronické choroby ve stáří 21
J.Droppa: Pooperační komplikace u diabetiků při onemocnění BHP 29
Z.Rokyta, J.Šubrtová: Význam "miniodběru" z děložního hrdla pro adekvátnost další léčby cervikálních lézí 35
M.Hora, Z.Ouda: Příčiny erektilní dysfunkce 43
J.Sýkora, F.Stožický, K.Pizingerová, P.Stehlík: Vyšetřování zevní sekrece pankreatu neinvazivním modifikovaným fluorescein-manitolovým testem v dětském věku 51
M.Haschová, V.Krauz, P.Panzner: Vyšetřování protilátek proti endomysiu 55
J.Slípka, V.Hrabě: Současné indikace tracheotomie 59
J.Droppa, F.Šíp, V.Petříková: Přenos laboratorních výsledků po telefonním modemu 63
V.Machartová, J.Kohout, V.Senft: Diferenciální diagnostika mezi otravou olovem a akutní intermitentní porfyrií 71
K.Soukupová: Intoxikace digoxinem 75
J.Kohout: Medicína v životě a díle Jaroslava Foglara 79
STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE
A.M.Mageed: Some human seminal plasma properties 87
M.Ullrych: Osifikační procesy ve vývoji mandibuly 89
M.Malínková, J.Mindlová: Kvalita života diabetiků 93
R.Sýkorová: Nejčastější indikace k císařskému řezu 97
V.Pavelec: Názory na indikace k tonzilektomii - praktičtí lékaři versus otolaryngologové 101
R.Masarovičová, J.Podešvová: Smokerlyzer jako nástroj pro objektivní identifikaci silných kuřáckých návyků 107
D.Hynčík: Nad myšlenkami studentů 113
T.Bauer: Medik a počítač 121
K.Víchová, V.Prokopová, J.Kočová, H.Kvapilová: Fatální plicní embolie 127
ECHOKARDIOGRAFICKÝ DEN
J.Hůla: Úvod 131
P.Niederle: 30 let trvání echokardiografie u nás 133
J.Hůla, P.Boček: Echokardiografické hodnocení diastolické dysfunkce levé komory srdeční 137
V.Chaloupka: Zátěžová echokardiografie v klinické praxi 143
G.Kamensky: TEE: význam a pripomienky k indikáciám 149
P.Niederle, E.Mandysová, A.Stárek, P.Henyš, P.Neužil: Transesofageální echokardiografie při odhalování nitrosrdeční trombózy 157
P.Frídl: Infekční endokarditida a echokardiografie 161
J.Opatrný, P.Boček, J.Wirth, S.Opatrná, J.Eiselt, K.Opatrný Jr.: Echokardiografie u dialyzovaných nemocných 165
V.Jankových: Poinfarktové pseudoaneurysma levé komory srdeční 171
Ze života fakulty
Činnost fakulty v r.1996175
Zakladatel plzeňské anatomie osmdesátníkem179
65 let prof.MUDr.Miroslava Průchy,DrSc.182
65 let doc.MUDr.Václava Fessla,CSc.184
B.Horáková:187
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038