PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Archivní svazek

Svazek 65

Rok 1998

OBSAH

J. Cendelín, F. Vožeh: Posouzení excitability CNS u přirozeného modelu cerebelární degenerace 5
P. Sobotka, M. Novotná: Vliv hladovění na glykémii potkanů 11
S. Vožehová, H. Zavázalová, V. Zaremba, K. Zikmundová: Staří lidé v péči praktického lékaře 17
R. Kubák: Současný stav vývoje a perspektivy ultrazvuku v kardiologii 23
J. Motáň, M. Křížek, V. Senft: Změny sérových hladin hořčíku, zinku a mědi v průběhu hemodialýzy 29
J. Slípka: Patogeneze hlasivkových cyst 37
P. Těšínský, R. Říčařová, I. Sováková: Nd YAG laserová iridotomie při řešení akutního bloku komorového úhlu 41
R. Říčařová, Š. Plíšková, P. Těšínský: Perforující poranění oka na oční klinice FN v Plzni 45
R. Říčařová, J. Fiedler, I. Sováková, P. Těšínský: Retrobulbární neuritida jako komplikace nemoci z ozáření 49
J. Boříková, O. Bořík: Přátelství J. A. Ryby s Jeanem de Carro a Karlovými Vary 53
J. Boříková, O. Bořík: První plzeňští studenti a profesoři na Karlově univerzitě a snahy o obnovení její medické fakulty 61
J. Skolka, K. Lukavský, J. Reischig: Dvojice monumentálních soch Otakara Švece v budově Lékařské fakulty UK v Plzni 67
Ze života fakulty
Činnost fakulty v roce 199871
Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc., sedmdesátníkem74
70 let doc. MUDr. Milana Přibila, CSc.76
Vedoucí redaktor „Plzeňského lékařského sborníku" prof. MUDr. Pavel Sobotka, DrSc., se dožívá sedmdesáti let78
60 let doc. MUDr. Františka Lošana, CSc.79
B. Horáková, D. Brychová:81
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038