PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Archivní svazek

Svazek 67

Rok 2001

OBSAH

V. Mornstein, J. Škorpíková, A. Bourek, L Hrazdíra: Lékařská fyzika, biofyzika a informatika 5
A. Bourek, J. Žižka: Tapping medical knowledge without leaving home (the internet medical information and knowledge resources/strategy and tactics for searching retrieval and management) 11
K Kozlíková, E. Kráľová: Písomné testy na skúške z biofyziky 15
P. Kasal: Hodnocení kvality WWW dokumentů 19
J. Hálek, B. Sharp, L. Doležal, V. Huser, P. Jindra, K Navrátil, M. Jurečková: Zkušenosti s výukou informatiky v rámci programu Erasmus 27
J. P. Naidr: Výukové prezentace pro medicínu na internetu 31
S. Ďoubal, P. Klemera: Aparatura pro měření mechanických parametrů viskoelastických těles . . 41
M. Weis, E. Kráľová, K. Kozlíková, J. Klíma: Interakcia vysokofrekvenčných elektromagnetických polí s hmotným prostredím 49
E. Kráľová, K Kozlíková, Z. Balázsiová: Korelácie na izointegrálových mapách 57
J. Bukač: Diskrétní míchání 61
P. Nádeníček, V. Mornstein, P. Grec: Nízkofrekvenční analýza akustického signálu - nová metoda detekce kavitace . 65
L. Doležal, J. Hálek, S. Smolan: Hodnocení laterální rozlišovací schopnosti sonografů s pomocí kulového odrážeče 71
Z. Balázsiová, K. Kozlíková: Zmeny QRS komplexu v izointegrálových mapách v závislosti od použitej izolínie 77
J. Martinka, Z. Balázsiová, E. Králová, E. Ferencová: Analýza absolútnych extrémov na izointegrálových mapách komplexu QRS pri dlhodobom sledovaní pacientov s infarktom myokardu 83
J. Tóthová, A. Mojzešová, L. Mirossay, P. Miškovský: Fotoindukovaná protinádorová aktivita hypericínu a hypokrelínu A: testy na bunkovej linii U-87 MG 87
J. Gallová, M. Čechová, K Štyndlová: Vplyv stobadínu a jeho acylderivátov na oxidáciu vaječného fosfatidylcholínu 93
P. Balgavý, J. Filípek, D. Uhríková: Vplyv cholesterolu na oxidáciu prírodného fosfatidylcholínu v multilamelárnych lipozómoch 99
L. Strašák, V. Vetterl, J. Šmarda: Nízkofrekvenční elektrická a magnetická pole a bakterie Escherichia coli: viabilita, růstové křivky a oxidoredukční aktivita 105
L. Csáderová, T. Hianik, M. Šnejdárková: Možnosti použitia modifikovaných molekulárnych filmov na tvorbu imunosenzorov 113
A. Šídlová, J. Škorpíková, I. Hrazdíra: Účinky terapeutického laseru na buňky tkáňových kultur 119
J. Staničová, P. Kovalčík, P. Miškovský: Surface-enhanced Raman spectroscopy study of amantadine and amantadine-histidine complex 123
J. Jakuš, I. Poliaček, A. Stránsky, H. Baráni, Ľ. Bošelová: Vyvolateľnost kašľového reflexu po léziách mozgového kmeňa u mačiek 131
J. Pešák, S. Laichman, K. Vojtěchovský, J. Honová, K. Steinmetz: Poznámky k nástinu fyziologické báze hudební povahy řeči 139
A. Kratochvíl, V. Mornstein, L. Forýtková: Sonochemické účinky stomatologického ultrazvukového přístroje Piezon Master 400 143
J. Cendelín, F. Vožeh: Sledování funkce D1 dopaminového receptoru v prostorovém učení u modelu olivocerebelární degenerace 147
S. Lacigová, Z. Rušavý, D. Čechurová, R. Kárová, Z. Jankovec: Lokální léčba diabetické nohy hydrokoloidním krytím granuflex 155
V. Zaremba, H. Zavázalová, S.Vožehová, K. Zikmundová: Celková nemocnost osob vyššího věku na konci dvacátého století 161
D. Havel, A. Skálová: Proliferační aktivita v pleomorfním adenomu: možnosti predikce recidiv 169
A. Tvaroh, J. Polívka, P. Ševčík: Měření C02 reaktivity transkraniální Dopplerometrií u pacientů s aterosklerotickým postižením karotických tepen 177
A. Tvaroh, J. Polívka, P. Ševčík: Časový průběh změn mozkové cerebrovaskulámí rezervní kapacity při okluzi vnitřní karotické tepny 183
M. Kučera: Co dala Plzeň tělovýchovnému lékařství, aneb deset dárků plzeňských 189
J. Skolka, K. Lukavský, J. Reischig: Monumentální triptych Augustina Němejce v budově Lékařské fakulty UK Plzni 193
Ze života fakulty
Činnost fakulty v r. 1999195
Doc. MUDr. Dušan Polívka - sto let od narození198
Prof. MUDr. Karel Bobek (1909-1964) - nedožité devadesátiny201
Prof. MUDr. Zdeněk Mraček sedmdesátiletý203
70 let doc. MUDr. Vlastimila Habermanna, CSc.205
70 let prof. MUDr. Vladimíra Zaremby, DrSc.207
60 let doc. MUDr. Václava Zemana, CSc.209
60 let prof. MUDr. Zdeňka Amblera, DrSc.211
50 let doc. MUDr. Jiřího Berana, CSc.213
50 let doc. MUDr. Borisw Kreuzberga, CSc.215
Doc.MUDr.Michal Pešek, CSc., padesátiletý218
Bibliografie vědeckých prací ústavů a klinik Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 1999221
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038