PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Archivní svazek

Svazek 70

Rok 2003

OBSAH

J. Švíglerová, R. Pučelík: Vliv různých koncentrací extracelulárního vápníku na kontraktilitu zdravého myokardu dospělého potkana při akutním účinku inzulínu 5
R. Sobotka: Izoelektrické EEG a funkce mozkové kůry 15
B. Schmidtmayerová, J. Cendelín, F. Vožeh, V. Žalud: Vliv vysokofrekvenčního elektromagnetického pole na podráždění a útlum CNS u normálních a neurodefektních myší 23
K. Blahna, F. Vožeh, J. Cendelín, K. Ježek: Sledování chování a míry anxiety u normálních a neurodefektních myší dvou rozdílných kmenů 29
M. Krčma, Z. Rušavý: Přínos vyšetření mikrocirkulace kůže u syndromu diabetické nohy 37
V. Zeman: Sportovní aktivita v chladném prostředí 47
V. Zaremba, H. Zavázalová, K. Zikmundová: Využívání zdravotnických služeb osobami staršími 60 let 61
V. Zaremba: Pracovní aktivita seniorů - vize a skutečnost 69
V. Zaremba, H. Zavázalová, K. Zikmundová: Chronické choroby v obraze nemocnosti osob starších 60 let 75
J. Kohout, K. Buňatová, M. Nakládalová: Tabakismus a proces zhoršování nemocí z povolání 83
J. Kohout: MDr. Jan Theobald Held, lékař a hudebník v době národního obrození 87
J. Kohout: Plzeňská nemocnice před sto lety 91
Ze života fakulty
Činnost fakulty v r. 200295
70 let prof. MUDr. Jiřího Valenty, DrSc100
Životní jubileum doc. MUDr. Heleny Zavázalové, CSc102
Životní jubileum doc. MUDr. Renaty Říčařové, CSc105
Bibliografie vědeckých prací ústavů a klinik Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 2002107
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038