PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Archivní svazek

Svazek 72

Rok 2006

OBSAH

J. Švíglerová, J. Kuncová, Š. Faitová, J. Capouch: Model chronického renálního selhání u laboratorního potkana 5
J. Kuncová, Š. Fajtová, J. Capouch, J. Švíglerová, J. Slavíková: Vliv kombinované aplikace guanethidinu a capsaicinu na koncentrace noradrenalinu a CGRP v srdci potkana 15
J. Nosek, U. Pfail, M. Chottová-Dvořáková, J. Slavíková, W. Kummer: Intermedin v srdci laboratorního potkana a myši 23
P. Kufner, J. Reischig, M. Salášek: Průkaz jaderného aktinu pomocí zeleně fluoreskujícího proteinu GFP 27
P. Sobotka: Nikotin a náhradní nikotinová terapie 31
F. Vožeh: Patofyziologie a kouření 43
V. Zaremba, H. Zavázalová, J. Kotrba, F. Lavička, K Zikmundová: Vnímané zdraví a vlastní péče o ně u mladších seniorů 51
M. Valešová, V. Zeman: Rozvoj svalových dysbalancí u sportujících dětí 59
J. Novák, V. Zeman, A. Veselková, O. Macharáček, J. Racek: Změny hladiny testosteronu v souvislosti s náročným vytrvalostním výkonem (24hodinovým během) 63
J. Novák, L. Havlíčková, S. Matolín, P. Moravec, L. Bohman: Histochemická analýza bioptických vzorků svalové tkáně atletů - běžců 69
D. Hrubá: Změny preference pravé ruky: jsou signálem hlubších poruch nervového systému? 75
J. Víšek, Z. Rušavý: Nealkoholické ztukovatění jater 81
Z. Hess, H. Rosolová, J. Podlipný, O. Topolčan, B. Petrlová: Deprese a stresové hormony 97
J. Klečka, M. Hora: Miniinvazivní léčba benigní hyperplázie prostaty se zaměřením na využití KTP laseru a první zkušenosti s fotoselektivní vaporizací prostaty v ČR 101
V. Eret, M. Hora, J. Klečka jr., P. Stránský, H. Grégrová: Laparoskopická adrenalektomie 109
P. Stránský, M. Hora, T. Űrge, V. Eret: Laparoskopická operace varikokély s použitím počítačem řízené bipolární koagulace Ligasure® 117
T. Űrge, M. Hora, O. Hes: Onkocytický papilární renální karcinom ledviny: popis 12 případů 123
P. Huml, V. Vacek, J. Kutilová: Ileus z nezralosti 127
P. Chaloupka, J. Bouda jun., Z. Rokyta: Úspěšnost operační léčby inkontinence moče u žen po radikální operaci v malé pánvi a následné aktinoterapii 131
M. Tymkivová, B. Šestáková, K Svoboda, Š. Bejvančický, Z. Radová, E. Kasal, L. Chytra: Co nejvíce trápí nemocné v perioperačním období? 133
M. Hauerová, E. Zavadilová, V. Kyselová, I. Šůhová: Historie vyšetřování virologických markerů na Transfuzním oddělení FN Plzeň 137
J. Hrubá: Deleukotizovaná krev 143
V. Petrová, M. Balvín, H. Kvapilová: Intoxikace syntetickými narkotickými (opioidními) látkami v období 2000-2005 147
P. Mandys, H. Kvapilová: Strangulace 153
H. Řehulka, P. Hrubý, M. Šamanová, E. Čechová: Méně obvyklé příčiny náhlého a neočekávaného úmrtí v praxi soudního lékaře 157
M. Dvořák, M. Šamanová: Rozkouskování mrtvoly jako způsob utajení vraždy 161
7. Kohout, E. Zahradníková: Zdravotníci a heydrichiáda 165
J. Kohout: 200 let od narození profesora Josefa Škody 169
J. Beran: Medicínské studium Josefa Arnošta Ryby 173
Ze života fakulty
70 let doc. MUDr. Josefa Kohouta, CSc183
Životní jubileum prof. MUDr. Františka Stožického, DrSc185
65 let MUDr. Jaroslava Nováka189
Bibliografie vědeckých prací ústavů a klinik Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 2005193
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038