PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Archivní svazek

Svazek 74

Rok 2008

OBSAH

P. Pučelík: Pomalé akční napětí (SAP) a příslušná izometrická kontrakce pravokomorových papilárních svalů dospělých morčat pod vlivem verapamilu 5
P. Pučelík: Efekt různě dlouhé nečinnosti na elektromechanické chování pravokomorového myokardu novorozených a dospělých králíků 13
M. Kunová, J. Barcal, J. Cendelín, O. Hes, I. Korelusová, T. Kostrouch, P. Mandáková, V. Markvartová, P. Mukenšnábl, Z. Tonar, O. Topolčan, F. Vožeh, J. Vrzalová, V. Žalud: Ovlivňuje prostředí pilotní kabiny neuro-behaviorální, endokrino-imunitní a orgánové charakteristiky mutantních myší Lurcher? 23
V. Zeman: Postavení tělovýchovného lékařství v medicíně a ve společnosti 37
R. Herynková, J. Průšová, M. Scheinkönigová: Exsanguinace a hemolytické onemocnění novorozenců (HON) 43
J. Smejkal: Srovnání vlivu elektroterapie, masáží, peloidu a aktivních cvičení u vertebrogenních syndromů 49
T. Svoboda, J. Prausová, R. Vyzula: Biologická léčba karcinomu prsu 55
V. Arnetová: Biologická léčba renálního karcinomu 59
V. Zaremba, H. Zavázalová, K Zikmundová, J. Kotrba: Vybrané sociální charakteristiky života pacientů ve středním věku (50-59 let) 63
V. Machartová, I. Bronzová, J. Wehleová: Přehled nově zjištěných nemocí z povolání v r. 2007 v Plzeňském a Karlovarském kraji 71
V. Machartová, H. Bártová: Nemoci z povolání u profesionálních hudebníků 75
H. Čechová: Výsledky spirometrických vyšetření u profesionálního astmatu 79
H. Bejčková, H. Čechová, O. Kadeřábková, E. Ludvíková, J. Hrušovský: Hromadná otrava metylmetakrylátem a n-butylmetakrylátem 83
I. Šebová, J. Kortánová: Profesionální listerióza 87
M. Šamanová, P. Mandys: Bití likvidační a kárné 91
J. Kohout: 155 let od narození profesora Josefa Thomayera 95
J. Kohout: 300 let od narození Carla Linné 97
Ze života fakulty
Významné životní výročí prof. MUDr. Aleny Linhartové, DrSc101
K životnímu jubileu doc. MUDr. Heleny Zavázalové, CSc102
Životní jubileum MUDr. Jany Táborské, Ph.D104
Padesátiny as. MUDr. Vendulky Machartové, Ph.D105
Doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc, slaví padesátiny107
50 let doc. MUDr. Petra Panznera, CSc110
Bibliografie vědeckých prací ústavů a klinik Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 2007113
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038