PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Archivní svazek

Svazek 75

Rok 2009

OBSAH

J. Kobr, J. Fremuth, K Pizingerová, L. Šašek, Š. Fikrlová, P. Jehlička, P. Honomichl, J. Racek: Umělá ventilace zdravých plic a renopulmonální interakce, experimentální studie 5
O. Vyčítal, J. Brůha, V Liška, V. Třeška, H. Mirka, J. Kobr, R. Sýkora, T. Skalický, A. Sutnar, A. Chlumská, J. Racek, L. Trefil, J. Beneš: Nové použití biologické léčby při akceleraci regenerace jaterního parenchymu po parciální ligaci portální žíly v prasečím experimentálním modelu 17
D. Sedláček, J. Hanzlíková, M. Liška, J. Gorčíková, T. Vlas, S. Amiramini, P. Panzner, M. Malý: Možnosti aktivace HIV-1-specifických CD8+ T lymfocytů po inkubaci s IL-2 a histaminem 29
M. Čedíková, L. Černá, A. Kohoutová, K Bibková, Z Mičanová, Z Ulčová-Gallová: Protilátky proti gliadinu a tkáňové transglutamináze u pacientek po opakovaných potratech a po opakovaných in vitro fertilizacích 41
J. Hrubá: Podání transfuze krve je rizikové i ve 21. století! 47
V. Zaremba, H. Zavázalová, K. Zikmundová, J. Kotrba: Hodnocení vlastního zdraví nejstaršími pacienty 51
L. Hauer, D. Hrušák, J. Walter, P Andrle, L. Hostička: Kostní nekrózy čelistí indukované bisfosfonáty 59
L. Pavlovský, L. Nedorost, P Tolinger, V Křížková, M. Korabečná: Testování metod fixace a způsobů zpracování histologických preparátů oka 75
P. Pučelík: Excitačně-transkripční vazba v kardiomyocytech Stručný přehled současných znalostí 79
V. Zeman: Změny mezinárodního antidopingového kodexu v udělování terapeutických výjimek 95
Ze života fakulty
Životní jubileum prof. MUDr. Karla Opatrného, sen., DrSc101
80 let prof. MUDr. Jiřího Šolce, CSc103
Významné životní jubileum prof. MUDr. Jindřicha Šebora, CSc105
Osmdesáté narozeniny prof. MUDr. Jaromíra Boudy, CSc107
75 let prof. MUDr. Jana Kiliana, DrSc109
Bibliografie vědeckých prací ústavů a klinik Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 2008111
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038