PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Aktuální svazek

Svazek 78

Rok 2012

OBSAH

D. Muthná, J. Vávrová, B. Jánská, M. Řezáčová: Současné podání kyseliny valproové a all-trans retinové nezvyšuje expresi proteinu P21 u buněk U-937 9
P. Sobotka: Metabolické následky ischémie mozku 15
A. Holá, T. Kopřivová: Lingua Franca medicíny - latina nebo angličtina? 21
M. Čedíková, K. Krákorová, M. Králíčková: Diferenciace myších embryonálních buněk do kardiomyocytů 27
L. Šefrhansová, M. Beníšová, L. Holubec jr., J. Fínek, O. Topolčan: Prognostické a prediktivní faktory u karcinomu prsu v klinické praxi 33
J. Klečka, A. Šobrová, D. Strmenská, M. Hora, V. Eret, P. Stránský: Dlouhodobé výsledky fotoselektivní vaporizace prostaty (PVP) na Urologické klinice FN v Plzni 45
Š. Rusňák, J. Vrzalová, M. Kozová, R. Říčařová, O. Topolčan: Stanovení koncentrace biomarkerů v nitrooční tekutině v různých stadiích proliferativní diabetické retinopatie pomocí multiplexové xMAP analýzy 51
V. Zaremba, H. Zavázalová, K. Zikmundová, J. Kotrba: Zdraví, fyzická soběstačnost a psychická pohoda v životě člověka: Názory a hodnocení pacientů v závislosti na věku 59
P. Potužník, P. Sobotka: Progresivní supranukleární obrna 65
J. Štěpáník, I. Chytrá, T. Továrnická, J. Kuta: Maligní hypertermie 69
Ze života fakulty
60 let prof. MUDr. Karla Pizingera, CSc77
60 let prof. MUDr. Zdeňka Rušavého, Ph.D79
60 let doc. MUDr. Jaroslava Slípky, CSc81
Životní jubileum doc. MUDr. Jiřího Dorta, Ph.D83
Bibliografie vědeckých prací ústavů a klinik Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 201185
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038