ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> Databázové zdroje

databáze

Úvodem

Přístup do jednoho konkrétního časopisu je užitečný, ale vydavatelé podle zakoupené licence zpřístupňují řádově desítky až stovky převážně časopiseckých titulů. Fakulta ani nemocnice nemají zakoupené tzv. backfiles, naopak perioda, do čeho se lze plnotextově dostat, je zhruba od 1996 do současnosti. Výchozí při určení, do čeho je/není přístup, je zjištění, zda se jedná o přímý odkaz/link nebo zda je nutné použít vzdálený přístup. Následující přehled není vyčerpávající v tom smyslu, že nejsou uvedeny zdroje, které jsou zcela mimo medicínu a týkají se zaměřením jiných fakult UK. Tyto zbývající najdete rovněž na Portálu elekronických zdrojů UK - PEZ.

Typy přístupných databázových zdrojů:KONZORCIA NA ČASOPISY - PODLE JEDNOHO VYDAVATELE
Karger
přímý přístup, vzdálený přístup
přístup do plných textů 86 časopisů z tohoto vydavatelství
roky 1998-2007 zakoupeny formou trvalého přístupu
omezeno na UK, licence trvá
Lippincott Williams & Wilkins Current Opinion Collection
přímý přístup
omezeno na FN, na stránce vyberte Journals@Ovid Full Text
licence trvá
Lippincott Williams & Wilkins High Impact Collection
přímý přístup, vzdálený přístup
omezeno na LF, na stránce vyberte Journals@Ovid Full Text
licence trvá
Lippincott Williams & Wilkins Journal Legacy Archive
přímý přístup, vzdálený přístup
kompletní historický archiv vybraných časopisů LWW, který obsahuje všechna vydání počínaje prvním číslem prvního ročníku až po poslední číslo vydané v roce 1999
omezeno na LF, licence trvá
Oxford University Press - Oxford Journals
přímý přístup, vzdálený přístup
seznam lékařských titulů v Oxford Journals
informační a propagační materiály
omezeno na LF, licence do trvá
Springer
přímý přístup, vzdálený přístup
přístup do plných textů časopisů z tohoto vydavatelství
během roku 2005 došlo k fúzi mezi nakladatelstvím Springer a Kluwer
během roku 2015 došlo k fúzi mezi nakladatelstvím Springer a Nature
licence trvá
Wiley
přímý přístup, vzdálený přístup
přístup do plných textů časopisů z tohoto vydavatelství
od července 2008 došlo k fúzi mezi Wiley a Blackwell Synergy
licence trvá
KONZORCIA NA ČASOPISY ZAHRNUJÍCÍ VÍCE VYDAVATELŮ SOUČASNĚ
EBSCOhost
přímý přístup, vzdálený přístup
zahrnuje velmi kvalitní multioborové databáze
přístup k fulltextům u některých časopisů
licencován především Academic Search Complete a Business Source Complete
česká verze projektu
omezeno na LF, licence trvá
ProQuest
přímý přístup, vzdálený přístup
přístup k fulltextům u některých časopisů
významná především ProQuest Medical Library
omezeno na LF, licence trvá
ScienceDirect
přímý přístup, vzdálený přístup
velmi kvalitní multioborová databáze
CITAČNÍ A REFERENČNÍ DATABÁZE - JCR, Scopus, WoS
Journal Citation Reports (nová platforma InCites)
přímý přístup, vzdálený přístup
přístup na základě konzorciální licence, omezeno na UK
databáze na hledání časopisů s impakt faktorem
video tutoriál k Journal Citation Reports
Scopus
přímý přístup, vzdálený přístup
abstraktová, citační a referenční databáze
omezeno na UK, určitá alternativa k Web of Science
zařazení časopisu do databáze Scopus
Web of Science
přímý přístup, vzdálený přístup
přístup na základě konzorciální licence, omezeno na UK
abstraktová, citační a referenční databáze
video tutoriál k Web of Science
ČASOPISECKÉ PLNOTEXTOVÉ TITULY ZDARMA
Free Medical Journals
zadarmo přístup k fulltextům
zpravidla několikaměsíční embargo na plný text
HighWire Press
zadarmo přístup k fulltextům u vybraných časopisů
zpravidla několikaměsíční embargo na plný text
PubMed Central
zadarmo přístup k fulltextům
zpravidla několikaměsíční embargo na plný text, mnohdy velká retrospektiva
DATABÁZE VHODNÉ PRO REŠERŠE
Bibliographia Medica Čechoslovaca
základní bibliografická databáze pro české prostředí
Biological Abstracts (na platformě OvidSP)
přímý přístup, vzdálený přístup
základní bibliografická databáze, data od roku 1987, přístup omezen na LF
Embase (na platformě OvidSP)
přímý přístup, vzdálený přístup
databáze z oboru farmakologie a biomedicíny, data od roku 1980
Evidence-Based Medicine Reviews (na platformě OvidSP)
přímý přístup, vzdálený přístup
základní bibliografická databáze, pro uživatele z FN/LF
Chemical Abstracts
přímý přístup, vzdálený přístup
podmínky zpřístupnění
omezeno na LF
Medline (na platformě OvidSP)
přímý přístup, vzdálený přístup
základní bibliografická databáze, data od roku 1950, pro uživatele z FN/LF
Medline (na platformě PubMed)
zadarmo, provozuje National Library of Medicine v USA
Toxnet
volně dostupný portál databází s toxikologickými informacemi a literaturou, provozuje National Library of Medicine v USA
Zoological Record (na platformě OvidSP)
přímý přístup, vzdálený přístup
základní bibliografická databáze, data od roku 1978, omezeno na LF
E-KNIHY
Ebook Central (dříve Ebrary)
přímý přístup, vzdálený přístup
elektronická databáze monografií na platformě ProQuest
návody na čtení off-line
omezeno na LF
KATALOGY
Integrated catalogue of the British Library
skvělý katalog, velké množství informací
Jednotná informační brána
společný projekt Národní knihovny ČR a Univerzity Karlovy - informační portál k JIB
sdružuje souborný katalog ČR, centrální katalog UK a odborné SK veřejných knihoven
katalogy Národní knihovny ČR
velké množství údajů, informace i mimo medicínu
katalogy Národní lékařské knihovny (NLK)
velké množství údajů nejen o časopisech
dřívější jednotlivé katalogy NLK sdružuje projekt Medvik - umožňuje i vzdálený přístup
katalog knihovny v Karlsruhe
vynikající katalog zaměřený na oblast německy mluvících zemí
vhodný především na hledání informací o monografiích
webová verze knihovního systému Aleph - katalog LF UK Plzeň a FN Plzeň
katalog LF UK Plzeň a FN Plzeň, více info také v sekci Katalog
ENCYKLOPEDIE, SLOVNÍKY
Gale Virtual Reference Library
přímý přístup, vzdálený přístup
omezeno na UK, informační materiály
Oxford Reference Online
přímý přístup, vzdálený přístup
omezeno na UK, informační materiály
OSTATNÍ ZDROJE
BioMed Central
přístup bez omezení, můžete se zaregistrovat
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
info o projektu na stránkách NK ČR
Knovel
přímý přístup, vzdálený přístup
kolekce elektronických referenčních příruček a tabulek pro přírodovědce a techniky
omezeno na UK, licence trvá
Library & Information Science Abstracts (LISA)
přímý přístup, vzdálený přístup
přístup na základě licence ProQuest, omezeno na UK
titulyv oboru informační vědy a knihovnictví
Medscape
možnost získání plných textů, přístup si můžete zřídit i samostatně
Ulrichsweb
přímý přístup, vzdálený přístup
detailní informace o periodikách, ročenkách, apod., omezeno na LF

VÍTE, ŽE ...?

V odkazu Studovny naleznete i seznam literatury, který je součástí naší příruční knihovny. Více ...

JSME NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Facebook  Twitter

ZKRATKY VE ZKRATCE

RYCHLÝ PŘEHLED

SPŘÍZNĚNÉ ODKAZY

LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY UK