Přehled akcí LF UK v Plzni

vyberte měsíc a rok konání:

Metody zvládání vzteku

místno konání: Modrá posluchárna, budova teoretických ústavů LFP, alej Svobody 76
datum konání: 01.12.2017 11:45 - 13:45


Přednosta Psychiatrické kliniky srdečně zve odbornou i laickou veřejnost na druhou sérii otevřených přednášek z lékařské psychologie a etiky. Vstup volný.

Přednášející: Oleg Maischeider

5. říjen 2017 dvomi

Vánoční zpívání

místno konání: Pavlovův pavilon
datum konání: 04.12.2017 16:00 - 19:00


Jako každý rok připravila IFMSA CZ Plzeň pro studenty, pedagogy i další zaměstnance a přátele fakulty předvánoční setkání se zpíváním, kde nás čekají klasické i moderní koledy a vánoční písně v podání našich studentů a pedagogů sdružených ve fakultní kapele. 

30. listopad 2017 dvomi

Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie

místno konání: V přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 06.12.2017 18:00 - 20:00


předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.
Program večera je věnován MUDr. Františku Brůhovi, který v tomto roce prožívá významné životní jubileum.

23. listopad 2017 dvomi

Zasedání Vědecké rady LF UK v Plzni

místno konání: Šafránkův pavilon - velká posluchárna
datum konání: 07.12.2017 14:00 - 16:00


zasedání VR LFP

24. červenec 2017 vyz

Diskuse se studenty – kariérními velvyslanci o možnostech práce v institucích EU

místno konání: Rektorát UK - Modrá posluchárna
datum konání: 13.12.2017 09:00 - 13:00


Seminář na Univerzitě Karlově k pracovním příležitostem v institucích EU.

7. prosinec 2017 dvomi

Večer Neurologické kliniky

místno konání: V přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 13.12.2017 18:00 - 20:00


předsedá: MUDr. M. Choc, CSc.

23. listopad 2017 dvomi

Seminář 5 tipů jak jednoduše zvýšit efektivitu výuky

místno konání: Seminární místnost ÚKBH,FN Plzeň Lochotín, vchod B, 2.patro
datum konání: 14.12.2017 od 14:00


Přednášející: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

6. září 2017 hor

Empatie a terapeutický vztah

místno konání: Modrá posluchárna, budova teoretických ústavů LFP, alej Svobody 76
datum konání: 15.12.2017 11:45 - 13:45


Přednosta Psychiatrické kliniky srdečně zve odbornou i laickou veřejnost na druhou sérii otevřených přednášek z lékařské psychologie a etiky. Vstup volný.

Přednášející: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., FCMA

5. říjen 2017 dvomi

Večer Stomatologické kliniky

místno konání: V přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 20.12.2017 18:00 - 20:00


předsedá: doc. MUDr. R. Říčařová, CSc.

23. listopad 2017 dvomi

Začátek vánočních prázdnin

místno konání:
datum konání: 23.12.2017


11. říjen 2017 bur

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Ústav histologie a embryologie

                          OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   [...]

11. prosinec 2017 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny LF UK

Dne 10.10.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní [...]

4. prosinec 2017

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství.

Dne 2.11.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového [...]

4. prosinec 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém