Přehled akcí LF UK v Plzni

vyberte měsíc a rok konání:

Volby do AS LF v Plzni

místo konání: dle rozpisu
datum konání: 05.11.2019 09:00 - 13:00


Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.,
předseda Akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni
vyhlašuje za Lékařskou fakultu v Plzni 

volby
do Akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni
na 5. a 6. listopadu 2019
(úterý a středa) 

4. říjen 2019 dvomi

ERASMUS+ Strategická partnerství

místo konání: Safránkův pavilon, učebna ŠAF 1
datum konání: 05.11.2019 09:00 - 11:00


Informace o semináři Projektového a investičního oddělení LFP.

21. říjen 2019 hor

Computer modeling for research of liver perfusion

místo konání: BC SO 01.2.21
datum konání: 05.11.2019 15:00 - 17:30


Biomedicínské centrum a Chirurgická klinika, Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy si Vás dovoluje pozvat na seminář Computer modeling for research of liver perfusion, který se uskuteční 5. listopadu 2019 od 15:00 v Biomedicínském centru. Během semináře vystoupí se svými příspěvky také zahraniční hosté Alberto Paoluzzi z Univerzity v Římě a Antonio DiCarlo z CECAM-IT-SIMUL Node, Itálie. Svými příspěvky je doplní Miroslav Jiřík z Lékařské fakulty v Plzni a Eduard Rohan ze Západočeské univerzity. Více informací naleznete v přiloženém programu.

24. říjen 2019 dvomi

Volby do AS LF v Plzni

místo konání: dle rozpisu
datum konání: 06.11.2019 09:00 - 13:00


Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.,
předseda Akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni
vyhlašuje za Lékařskou fakultu v Plzni 

volby
do Akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni
na 5. a 6. listopadu 2019
(úterý a středa) 

4. říjen 2019 dvomi

Večer Otorinolaryngologické kliniky

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 06.11.2019 18:00 - 20:00


předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

31. říjen 2019 dvomi

doc. Anders – Problematika ADHD očima psychiatra (U Pramenů)

místo konání: posluchárna Interní kliniky, 1PP, FN – Lochotín
datum konání: 07.11.2019 13:00 - 14:30


Seminář Psychiatrické kliniky

doc. Anders – Problematika ADHD očima psychiatra (U Pramenů)

6. listopad 2019 dvomi

Studentská škola psychoterapie a duševního zdraví

místo konání: 2. NP vchod B – knihovna PSYCH
datum konání: 07.11.2019 16:00 - 18:00


RNDr. Ptáčková Hana, Ph.D.

Studentská škola psychoterapie a duševního zdraví seznamí studenty i akademické pracovníky s vybranými psychoterapeutickými technikami.

6. listopad 2019 dvomi

Večer Kliniky zobrazovacích metod

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 13.11.2019 18:00 - 20:00


předsedá: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.

31. říjen 2019 dvomi

PhDr. Kobylka – Osobní mapy – rané strategie a smyčky

místo konání: posluchárna Interní kliniky, 1PP, FN – Lochotín
datum konání: 14.11.2019 13:00 - 14:30


Seminář Psychiatrické kliniky

PhDr. Kobylka – Osobní mapy – rané strategie a smyčky

6. listopad 2019 dvomi

Diskuse: Totalitní režimy a zdravotnictví

místo konání: PAV, Lidická 1
datum konání: 15.11.2019 11:45 - 13:25


Zveme Vás na otevřené přednášky pro studenty 3. ročníku z předmětu Lékařská psychologie a etika

doc. Vevera, prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D., MHA – Diskuse: Totalitní režimy a zdravotnictví

6. listopad 2019 dvomi

Večer Dermatovenerologické kliniky

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 20.11.2019 18:00 - 20:00


předsedá: prim. MUDr. D. Suchý, Ph.D.

31. říjen 2019 dvomi

Diagnostika potravinové alergie 

místo konání: Seminární místnost Ústavu klinické biochemie a hematologie (FN Plzeň, Lochotín, vchod B, 2.patro)
datum konání: 21.11.2019 14:00 - 15:00


Autor: MUDr. Simona Bělohlávková 

10. říjen 2019 dvomi

Studentská škola psychoterapie a duševního zdraví

místo konání: 2. NP vchod B – knihovna PSYCH
datum konání: 21.11.2019 16:00 - 18:00


MUDr. Černý Martin, Ph.D. – Gestalt terapie

Studentská škola psychoterapie a duševního zdraví seznamí studenty i akademické pracovníky s vybranými psychoterapeutickými technikami.

6. listopad 2019 dvomi

Předepisování a výdej léčivých přípravků, ověřování pravosti a další - legislativní aktuality

místo konání: FN Plzeň, Lochotín, Chirurgická klinika, seminární místnost MOST - vchod C, 2. N.P.
datum konání: 27.11.2019 15:30 - 18:00


Pozvánka na přednášku:

7. listopad 2019 kri

Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie

místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 27.11.2019 18:00 - 20:00


Večer věnovaný 50. výročí založení kliniky a významnému životnímu jubileu Dr. Důrové
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.
Krákorová G.: Blahopřání paní MUDr. Janě Důrové k významnému životnímu jubileu

31. říjen 2019 dvomi

Bc. Peschiková – Ambulantní léčba pro nelátkové závislosti v Plzni

místo konání: posluchárna Interní kliniky, 1PP, FN – Lochotín
datum konání: 28.11.2019 13:00 - 14:30


Seminář Psychiatrické kliniky

Bc. Peschiková – Ambulantní léčba pro nelátkové závislosti v Plzni

6. listopad 2019 dvomi

Terapeutické monitorování hladin antibiotik - jak se v klinické praxi vyhnout nejčastějším chybám 

místo konání: Seminární místnost Ústavu klinické biochemie a hematologie (FN Plzeň, Lochotín, vchod B, 2.patro)
datum konání: 28.11.2019 14:00 - 15:00


Autor: Mgr. Barbora Kováčová 

10. říjen 2019 dvomi

Kořeny evropských etických hodnot

místo konání: PAV, Lidická 1
datum konání: 29.11.2019 11:45 - 13:25


Zveme Vás na otevřené přednášky pro studenty 3. ročníku z předmětu Lékařská psychologie a etika

Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D. – Kořeny evropských etických hodnot

6. listopad 2019 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na pozici ERA Chair v projektu Chaperon

V Plzni dne 22.10.2019 čj.: UKLFP/249208/2019 - 7     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 29.10.2019 Č. j.: UKLFP/ 269903/2019-5   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Výběrová řízení
VŘ Odborný asistent I. interní klinika

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

29. říjen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém