14. březen 2018 dvomi

Zasedání AS

místno konání: Velká posluchárna Šafránkova pavilonu LF
datum konání: 22.03.2018 15:00 - 16:30


Program:

1. Zkušenosti s integrací paliativní péče ve fakultní nemocnici - MUDr. MgA. Rusínová, Ph.D. (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – centrum paliativní péče, VFN Praha)  /20-30 min/
2. Kontrola zápisu z minulého jednání AS a hlasování per rollam  (doc. MUDr. Skalický, Ph.D.)      /5 min/
3. Uvítání a představení doplněných senátorů  (doc. MUDr. Skalický, Ph.D.)   /5 min/
4. Doplnění Ekonomické a Legislativní komise AS (doc. MUDr. Skalický, Ph.D.)  /20 min/
5. Různé (volby do studentské části AS UK, atd.)      /10 min/

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Farmakologie a toxikologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ     Dne 7. 9.2018 a 11.9.2018 proběhly pohovory [...]

14. září 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny

Oznámení o výsledku výběrového řízení Do výběrové řízení na pozici Odborný asistent [...]

3. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku