28. březen 2018 pemi

Večer Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče FN Plzeň

místno konání: Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, PSČ 32318
datum konání: 18.04.2018 18:00 - 22:00


  1. Mlíková Seidlerová J., Tůmová P., Rokyta R., Hromádka M..: Faktory ovlivňující měření krevního tlaku u akutních kardiologických nemocných /14 min/
  2. Jirouš Š., Bernat I., Duršpek J., Rokyta R.: Srovnání dvou odlišných kompresí radiální tepny po výkonu /14 min/
  3. Hromádka M., Mlíková Seidlerová J., Baxa J., Suchý D., Rajdl D.:  Myokardiální fibróza                       u  sklerodermie /14 min/
  4. Duršpek J., Baxa J., Šedivý J., Hromádka M., Rajdl D., Lhotský J., Rokyta R..: Akutní myokarditida – observační studie /14 min/
  5. Škorpil J., Salátová K., Bergerová T., Roučka P.: Posun mikrobiálního spektra u nemocných s infekční endokarditidou /14 min/

předsedá: doc. MUDr. J. Motáň., CSc.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém