16. duben 2018 dvomi

Pozvánka na zasedání AS

místno konání: Velká posluchárna Šafránkova pavilonu
datum konání: 19.04.2018 15:00 - 17:00


Program:

 1. Zahájení a kontrola zápisu – doc. MUDr. Skalický, Ph.D. (10 min)
 2. Výsledky voleb členů do Ekonomické a Legislativní komise AS – doc. MUDr. Skalický, Ph.D. (10 min)
 3. Vystoupení děkana LFP prof. MUDr. Fínka, Ph.D. (10 min)
 4. Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření LFP za rok 2017 - ing. Klečková (10 min)
 5. Projednání a schválení Rozvahy příjmů a výdajů LFP na rok 2018
  - provozní část – ing. Klečková (15 min) 
  - investiční část – ing. Kočí (10 min)
 6. Schválení nového názvu Kardiologického oddělení → Kardiologická klinika – doc. MUDr. Skalický, Ph.D., prof. MUDr. Rokyta, Ph.D. (10 min)
 7. Schválení nových pravidel pro přijímání uchazečů na LFP - prof. MUDr. Ferda, Ph.D., doc. MUDr. Skalický, Ph.D. (10 min)
 8. Projednání  změn Vnitřního mzdového předpisu UK – doc. MUDr. Skalický, Ph.D., ing. Klečková (10 min) /podklady rozeslány/
 9. Projednání a připomínky k novému Studijnímu doktorskému programu na UK – Kardiovaskulární vědy – doc. MUDr. Skalický, Ph.D. (15 min) /podklady rozeslány/
 10. Různé – (zahradní slavnost, dostavba UNIMECu, atd.) (10 min)

 

 doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.
předseda AS LFP

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent/Asistenka - Odborný asistent/asistentka Šiklův ústav patologie

UKLFP/…………………………………………. Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

16. leden 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent Ústavu tělovýchovného lékařství LFP UK

 Plzni dne 15. 1. 2019   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

16. leden 2019 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku