25. duben 2018 pemi

Večer Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

místno konání: Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, PSČ 32318
datum konání: 23.05.2018 18:00 - 22:00


předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

  1. Musilová K., Kletečka J., Pouska J., Zatloukal J., Židková A., Beneš J.: Edém plic při negativním alveolárním tlaku /10 min/
  2. Kletečka J.: Vliv typu anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce /10 min/
  3. Zatloukal J.: Perioperační hemodynamická optimalizace u jaterních resekcí /10 min/
  4. Provázková K., Pouska J., Červený V., Altmann P.: Monitorace (BIS) bispektrálního indexu - prevence bdělosti při celkové anestezii /10 min/
  5. Šikulová K., Svoboda V., Bosman R.: Management disekujícího aneuryzmatu hrudní aorty na Emergency KARIM FN /10 min/
  6. Lejčko J., Machart S.: Konopí a jeho indikace /10 min/

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Zástupce pro výchovnou a věd. činnost Kardiologické kliniky

Dne 26. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení funkčního místa Zástupce [...]

16. říjen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - docent Kardiologické kliniky

Dne 26. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst - docent [...]

16. říjen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny

Dne 10. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa Odborný asistent [...]

16. říjen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém