13. září 2018 vyz

Vědecká rada LFP

místno konání: Šafránkův pavilon - velká posluchárna
datum konání: 20.06.2019 14:00 - 16:00


14:00 Habilitační řízení v oboru Anatomie, histologie a embryologie

Ing. Jan Nevoral, Ph.D. (LF UK v Plzni)

habilitační přednáška: Od biologie oocytu k hormonálním disruptorům a zpět

 

15:00 Habilitační řízení v oboru Anesteziologie a resuscitace

MUDr. Jan Máca, Ph.D. (LF OU Ostrava)

habilitační přednáška: Hyperoxické plicní poškození (HALI)

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém