13. září 2018 vyz

Vědecká rada LFP

místno konání: Šafránkův pavilon - velká posluchárna
datum konání: 20.06.2019 14:00 - 16:00


14:00 Habilitační řízení v oboru Anatomie, histologie a embryologie

Ing. Jan Nevoral, Ph.D. (LF UK v Plzni)

habilitační přednáška: Od biologie oocytu k hormonálním disruptorům a zpět

 

15:00 Habilitační řízení v oboru Anesteziologie a resuscitace

MUDr. Jan Máca, Ph.D. (LF OU Ostrava)

habilitační přednáška: Hyperoxické plicní poškození (HALI)

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém