13. září 2018 vyz

Vědecká rada LFP

místno konání: Šafránkův pavilon - velká posluchárna
datum konání: 24.10.2019 14:00 - 17:00


PROGRAM ZASEDÁNÍ 

14:00 řízení ke jmenování profesorem v oboru vnitřní nemoci - doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D. (LF UK a FN Plzeň)

téma profesorské přednášky: Žijící dárce ledviny – bezpečností aspekty

15:00 habilitační řízení v oboru pediatrie  - MUDr. Renáta Pomahačová, Ph.D. (LF UK a FN Plzeň)

habilitační přednáška: Onemocnění štítné žlázy v  dětském věku

16:00 habilitační řízení v oboru dermatovenerologie - MUDr. Martin Tichý, Ph.D. (LF UP a FN Olomouc)

habilitační přednáška: Současný pohled na psoriázu a aktuální terapeutické trendy tohoto onemocnění

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na pozici ERA Chair v projektu Chaperon

V Plzni dne 22.10.2019 čj.: UKLFP/249208/2019 - 7     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 29.10.2019 Č. j.: UKLFP/ 269903/2019-5   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Výběrová řízení
VŘ Odborný asistent I. interní klinika

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

29. říjen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém