13. září 2018 vyz

Vědecká rada LFP

místno konání: Šafránkův pavilon - velká posluchárna
datum konání: 12.12.2019 14:00 - 16:00


Obhajoba řízení ke jmenování profesorem v oboru zobrazovací metody v lékařství: doc. MUDr. Jan Baxa, Ph.D.

Profesorská přednáška: Současné postavení CT angiografie v akutní kardiologické diagnostice

 

Obhajoba habilitačního řízení v oboru patologie: MUDr. Květoslava Michalová, Ph.D.

Habilitační přednáška: Pokroky diagnostiky v patologii

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent- Odborný asistent - Ústav BIOLOGIE

V Plzni dne/ In Pilsen on:  15.06.2020 Reg. Nr. UKLFP/241078/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

23. červen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka, Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu lékařské chemie a biochemie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  15. 6. 2020 Reg. Nr. UKLFP/234737/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

15. červen 2020 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém