8. leden 2019 pemi

Postgraduální lékařský den PGLD–2019

místno konání: Modrá posluchárna - budova teoretických ústavů UniMec, alej Svobody 76, Plzeň
datum konání: 12.02.2019 15:00 - 18:00


Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Spolek lékařů v Plzni
ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město, Lékařskou Fakultou v Plzni Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnicí v Plzni
srdečně zve na Postgraduální lékařský den PGLD-2019, tématicky zaměřený na
Aktuální otázky medicínského práva

termín: 12.2.2019 15 - 18 hod
místo konání: Modrá posluchárna LF UK v Plzni, budova teoretických ústavů UniMec
alej Svobody 76 !!!! (nová budova vedle FN Plzeň-Lochotín)

Seminář je akreditován v systému vzdělávání České lékařské komory dle stavovského
předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocen 3 kredity.
Vstup je bezplatný. Vzhledem ke kapacitním důvodům prosíme o registraci na emailu
volterovap@fnplzen.cz

Program:
předsedající: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
15:00 – 15:15 Právní systém ČR
JUDr. Renata Havelková, Okresní státní zastupitelství Plzeň-jih
15:15 – 16:15 Zdravotnické právo
Mgr. Aleš Buriánek, advokát, zaměstnanec právní kanceláře ČLK
16.15 – 16:30 PŘESTÁVKA
předsedající: MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.
16:30 – 17:00 Lékař a trestní právo
JUDr. Jan Špeta, soudce Krajského soudu v Plzni
17:00 – 17:30 Lékař a občanské právo
Mgr. Jan Špalek, soudce Okresního soudu v Plzni
17:30 – 18:00 DISKUSE

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. předseda SL ČLS JEP v Plzni

doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D. vědecký sekretář SL ČLS JEP v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent - Odborný asistent Ústav patologické fyziologie

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 31. 5. 2019 se uskutečnilo výběrové řízení [...]

31. květen 2019 1

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku