13. únor 2019 hor

Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie

místno konání: Šafránkův pavilon LF UK v Plzni
datum konání: 28.03.2019 09:00 - 16:00


Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie

Plzeňského a Karlovarského kraje

 

Akce je pořádána Českou společností klinické biochemie ČLS JEP

a Lékařskou fakultou UK v Plzni

 

28. března 2019

od 9.00 – 16.00 hod

 

Šafránkův pavilon LF UK v Plzni,

alej Svobody 31, Plzeň

 

 

Program

H. Bernášková (ÚKBH LF UK a FN v Plzni): Nežádoucí účinky hypolipidemické

R. Cibulka (ÚKBH LF UK a FN v Plzni a Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví FZS ZČU v Plzni): Kazuistiky z lipidové poradny ÚKBH

L. Bultasová (ÚKBH LF UK a FN v Plzni): APS, laboratorní diagnostika lupus antikoagulans

P. Šigutová, I., Korelusová, L. Bultasová, J. Palátová, Z. Hajšmanová (ÚKBH LF UK a FN
v Plzni): Laboratorní diagnostika DOAC, teorie a praxe ve FN Plzeň

M. Hromádka D. Rajdl, (ÚKBH a Kardiologická klinika LF UK a FN v Plzni): Kardiální troponiny – realita vs. laboratoř

Přestávka na kávu (11.30 – 12.00)

O. Dolejšová, H. Sedláčková (Urologická klinika LF UK a FN v Plzni): Využití PHI
v klinické praxi

O. Topolčan, M. Karlíková, Š. Svobodová, R. Kučera, J. Fichtl, M. Peštová, I. Řežábková, V. Třeška, V. Šimánek (OID FN v Plzni): Biomarkery jaterního nádorového procesu

I. Hupáková, V. Petříková, L. Honzíková, Š. Wolfová (ÚKBH LF UK a FN v Plzni): Atypické nálezy při analýze močových konkrementů

Oběd (13.15 – 14 h)

J. Racek (ÚKBH LF UK a FN v Plzni): Preanalytické vlivy na hladinu kalia v séru/plazmě

R. Pikner (Odbor klinických laboratoří a kostního metabolismu, Klatovská nemocnice, a.s.): Kost a kardiovaskulární aparát

P. Brož (ÚKBH LF UK a FN v Plzni): Aktuální informace z 5th EFLM Conference on Preanalytical Phase (Zagreb, Chorvatsko, 22. – 23. 3. 2019)

 

Předpokládaný konec semináře v 16.00 h

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Kardiologická klinika

V Plzni dne 13. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/240767/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

13. srpen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Neurologická klinika

V Plzni dne 8. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/238212/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. srpen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Ústav lékařské chemie a biochemie

V Plzni dne 30. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/233315/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

1. srpen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém