20. únor 2019 dvomi

Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky

místno konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 27.03.2019 18:00 - 20:00


předsedá: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.

  1. Fínek J., Votavová M.:  Imunoterapie v léčbě solidních nádorů na ORAK  FN Plzeň /15 min/
  2. Vokurka S.: Můžeme předejít aftózní stomatitidě při léčbě s mTORi ? /15 min/
  3. Fiala O., Ostašov P., Hošek P., Šorejs O., Liška V., Šustr J., Šedivcová M., Fínek J.: Prediktivní význam lokalizace primárního nádoru u mCRC a její význam pro volbu cílené léčby v první linii /15 min/
  4. Vojtíšek R., Sukovská E., Kovářová P., Baxa J.: Aplikátor 2 aneb rakovina děložního čípku je pěkná k.... /15 min/

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém