22. únor 2019 dvomi

Architektura a duševní zdraví

místno konání: posluchárna Interní kliniky, 1PP, FN – Lochotín
datum konání: 28.03.2019 16:00 - 17:00


Studentská škola psychoterapie a duševního zdraví
- seznámení studentů i akademických pracovníků s vybranými psychoterapeutickými technikami

Seminář se bude věnovat otázkám vlivu architektury na duševní zdraví člověka a tomu jak na nás působí prostor, ve kterém žijeme: Mgr. A. Fialková, doc. Lubomír Kostroň, Ing. arch. Filip Landa (šéfredaktor časopisu ERA 21) a  arch. Marek Sivák z plzeňského spolku "Pěstuj prostor".

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém