18. březen 2019 dvomi

Večer Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče

místno konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 03.04.2019 18:00 - 20:00


předsedá: prim. MUDr. David Suchý, Ph.D.

  1. Rokyta R.: 4. univerzální definice infarktu myokardu /14 min/
  2. Jirouš Š.: Srovnání detekce okluze radiální tepny po transradiální katetrizaci pomocí reverzního Barbeau testu a DUSG /14 min/
  3. Pechman V.: Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) v plzeňském kardiocentru /14 min/
  4. Mayer O.: Jaká je současná praxe v realizaci sekundární prevence ICHS u nás a nakolik bychom ji mohli ještě zlepšit? /14 min/
  5. Linhartová K., Šťastná V., Hájek T.: Aortální stenóza s nízkým gradientem /14 min/

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém