18. březen 2019 dvomi

Večer I. interní kliniky

místno konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 17.04.2019 18:00 - 20:00


Večer u příležitosti 65. narozenin MUDr. I. Nováka
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

  1. Matějovič M.: Úvodní slovo /10 min/
  2. Nalos M.: Manipulace s imunitním systémem u kriticky nemocných – okno do budoucnosti /10 min/
  3. Mareš J.: Biokompatibilita dialyzačních membrán – kde jsme a kam kráčíme /10 min/
  4. Balihar K., Kotyza J., Koželuhová J., Bittenglová R., Pešek M.: Gastroezofageální reflux a idiopatická plicní fibróza – co mají společného? /10 min/
  5. Štěrbáková G.: Tromboembolická nemoc a těhotenství /10 min/

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém