17. duben 2019 dvomi

Večer Chirurgické kliniky

místno konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 22.05.2019 18:00 - 20:00


předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

  1. Vodička J., Fichtl J., Špidlen V., Třeška V., Vejvodová Š., Mukenšnabl P., Krákorová G., Roušarová M.: Chirurgická léčba plicních metastáz – výsledky 300 operací /10 min/
  2. Geiger J., Veselý V.: Transanální chirurgické výkony a karcinom rekta /10 min/
  3. Liška V., Kural T., Skalický T., Vyčítal O., Mírka H., Rosendorf J., Pálek R., Rupert K., Třeška V.: Prekancerózy maligních onemocnění pankreatu /10 min/
  4. Fichtl J., Třeška V., Geiger J.: Není divertikulitida jako divertikulitida /10 min/
  5. Šulc R., Čertík B., Moláček J., Opatrný V., Duras P., Šlauf F., Buriánek V.: Trombolytická léčba u akutní končetinové ischemie /10 min/
  6. Rosendorf J., Horáková J., Klíčová M., Pálek R., Červenková L., Kural T., Hošek P., Kříž T., Tégl V., Moulisová V., Tonar Z., Třeška V., Lukáš D., Liška V.: Experimentální fortifikace intestinálních anastomóz nanomateriály /10 min/

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém