17. duben 2019 dvomi

Zasedání AS

místno konání: velká posluchárna Šafránkova pavilonu LF
datum konání: 25.04.2019 15:00 - 17:00


P O Z V Á N K A
na zasedání Akademického senátu LF v Plzni

25. dubna 2019 od 15:00 hod
ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu LF

Program jednání: 

  1. Kontrola zápisu
  2. Schválení programu
  3. Slovo děkana LFP /prof. MUDr. Fínek, Ph.D./
  4. Schválení podmínek pro přijímací řízení 2020/21 /Mgr. Buriánková/
  5. Žádost o nový doktorský studijní program Lékařská biofyzika /doc. MUDr. Kuncová, Ph.D./
  6. Schválení výroční zprávy LFP za rok 2018 /Ing. Klečková/
  7. Rozpočet LFP na rok 2019 /Ing. Klečková/
  8. Informace o průběžné správě fakulty /Ing. Klečková/

Doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.
  předseda AS LFP

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŔ - II.interní klinika

V Plzni, dne 30. 6. 2019 UKLFP/ 107708/2019-3   OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

1. červenec 2019 1

Výběrová řízení
Výsledek VŘ pneumologie

  V Plzni, dne 26. 6. 2019 UKLFP/ 123208/2019-3    OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

26. červen 2019

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent - Odborný asistent Ústav patologické fyziologie

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 31. 5. 2019 se uskutečnilo výběrové řízení [...]

31. květen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku