20. květen 2019 dvomi

Večer Mulačovy nemocnice

místno konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 19.06.2019 18:00 - 20:00


předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

  1. Holeček V., Liška J., Sobotová Š.: Volné radikály a antioxidanty v lékařství /20 min/
  2. Liška J., Siala K., Čuláková B., Holeček V., Sobotová Š.: Kladný vliv kolonizace nepatogenním E. coli v prevenci a léčbě alergie a morbidity u novorozenců provázené následně pozitivním ovlivněním vybraných parametrů imunitního systému /10 min/
  3. Slezáková T., Mašek P., Anděl Z.: Možnosti využití podtlakové terapie - vlastní zkušenosti /15 min/
  4. Žán J., Topinka I., Táborský B.: Operační léčba zlomenin distálního rádia /20 min/
  5. Knaizl Z.: Raritní případ aktinomykozy s carcinomem endometria /10 min/
  6. Slezáková T.: Patella bipartita - raritní kazuistický případ z našeho pracoviště/10 min/
  7. Yali V.: Neobvyklá příčina Cushingova syndromu /10 min/

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na klinice pneumologie

  V Plzni dne 21.01.2020 Č.j.: UKLFP/354559/2019-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

26. leden 2020 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení na zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost

V Plzni dne 13.12.2019 UKLFP//2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. prosinec 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém