4. říjen 2019 dvomi

Volby do AS LF v Plzni

místno konání: dle rozpisu
datum konání: 06.11.2019 09:00 - 13:00


Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.,
předseda Akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni
vyhlašuje za Lékařskou fakultu v Plzni 

volby
do Akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni
na 5. a 6. listopadu 2019
(úterý a středa) 

od 09:00 do 13:00 

Volební místa:

  • Šafránkův pavilon
  • FN Lochotín – Onkologická a radioterapeutická klinika
  • FN Bory – II. interní klinika
  • Biomedicínské centrum
  • Procháskův ústav

 Písemné návrhy na kandidáty se odevzdávají do 29. 10. 2019 do 16:00 do sekretariátu Ústavu jazyků, alej Svobody 31, 323 00 Plzeň. 

Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, pracoviště (u studentů ročník a směr studia), jména a podpisy 5 navrhovatelů, souhlas kandidáta s kandidaturou.

Kandidátní listiny budou zveřejněny na stránkách Lékařské fakulty nejdéle 2 dny před volbami.

 V Plzni 4. 10. 2019

 doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
předseda AS LF UK v Plzni

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Asistentka Chirurgické kliniky

V Plzni dne 11. 8. 2020 Č. j.: UKLFP/331902/2020-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

11. srpen 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Asistentka Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 11. 8. 2020 Č. j.: UKLFP/331907/2020-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

11. srpen 2020 2

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 25.07.2020 UKLFP/ 32422/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

31. červenec 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém