10. říjen 2019 dvomi

Sérologická vyšetření – co nám přinášejí a jaké mají nedostatky

místno konání: Seminární místnost Ústavu klinické biochemie a hematologie (FN Plzeň, Lochotín, vchod B, 2.patro)
datum konání: 05.12.2019 14:00 - 15:00


Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, který je pořádán portálem pro postgraduální vzdělávání lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví PO>STUDIUM.

Přednášejícím je RNDr. Fajfrlík Karel, Ph.D., přednosta Ústavu mikrobiologie FN Bory.

Místo konání:

- Prezenčně - nová seminární místnost ÚKBH (Ústav klinické biochemie a hematologie), FN Plzeň Lochotín, vchod B, 2.patro (seminární místnost vedle výtahů), vždy od 14:00.

- Online - odkaz na registraci je k dispozici pod popisem webináře na stránce postudium.cz
Po registraci obdržíte automatiocký email s odkazem na online místnost, ve které bude webinář probíhat. 
Webinář bude vysílán pomocí služby Zoom. Ke sledování webináře není potřeba žádné instalace služby předem.

Účast na webinářích je zdarma, vydání potvrzení o účasti je zpoplatněno částkou 200,- Kč. Platbu je třeba zaslat na číslo účtu: 61633311 / 0100,Variabilní symbol – 8029. Zaměstnanci Lékařské fakulty UK v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň a synlab, s.r.o mají vydání potvrzení zdarma. Do poznámky prosím uveďte své jméno a název webináře, abychom mohli Vaši platbu identifikovat. Prosíme o zaplacení ideálně do dvou dnů před konáním akce. Pro získání certifikátu je nutné absolvovat webinář v minimální délce 75% doby trvání.

Zaměření webináře:

Sérologická vyšetření – co nám přinášejí a jaké mají nedostatky?

Přesněji bychom tato vyšetření měli nazývat imunologické diagnostické metody. V širokém slova smyslu jde o testování specifické vazby antigenu s protilátkou. Jednu z těchto komponent prokazujeme, druhou musíme do reakce dodat.  Prakticky tak můžeme v materiálech zasílaných na mikrobiologické vyšetření (převážně v séru) prokazovat jak antigen, tak i protilátky. Rutinně ale v mikrobiologických laboratořích prokazujeme specifické protilátky proti infekčním agens, méně často jejich antigeny.   

Metody na průkaz protilátek nazýváme metody nepřímé, protože testujeme přítomnost nikoliv samotného patogena, ale pouze reakci imunitního systému na jeho pobyt v organismu. Při pozitivitě protilátek může být přítomnost infekčního agens v těle člověka již minulostí. Samozřejmě musíme předpokládat bezproblémovou funkci imunitního systému. Tyto metody používáme poměrně často, ale máme–li k dispozici nějakou metodu přímého průkazu patogena nebo jeho části (mikroskopii, kultivaci, průkaz antigenu, průkaz nukleové kyseliny), vždy ji dáváme přednost. 

Laboratorních postupů využívajících principu vazby antigenu s protilátkou je celá řada a liší se pouze ve zviditelnění takto vzniklé vazby (aglutice, precipitace, komplementfixační reakce, ELISA reakce a další).  

Všechny tyto metody jsou náročné na interpretaci získaných výsledků a vyžadují velké zkušenosti odborných pracovníků a ošetřujících lékařů. Po pozitivní přímé mikrobiologické laboratorní diagnostice většinou následuje v návaznosti na klinický stav pacienta antimikrobiální terapie. Při pozitivitě sérologických vyšetření tomu tak být nemusí. 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent- Odborný asistent - Ústav BIOLOGIE

V Plzni dne/ In Pilsen on:  15.06.2020 Reg. Nr. UKLFP/241078/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

23. červen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka, Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu lékařské chemie a biochemie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  15. 6. 2020 Reg. Nr. UKLFP/234737/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

15. červen 2020 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém