31. říjen 2019 dvomi

Večer Kliniky zobrazovacích metod

místno konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 13.11.2019 18:00 - 20:00


předsedá: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.

  1. Mírka H., Ferda J.:  Národní program časné detekce karcinomu plic pomocí výpočetní tomografie /15 min/
  2. Pernický J., Tupý R., Ševčík P., Ferda J.: Výšková nemoc v obraze magnetické rezonance, kasuistika /15 min/
  3. Baxa J., Ferda J., Hromádka M.: Detekce amyloidózy myokardu pomocí magnetické rezonance a scintigrafie s 99mTc-DPD /15 min/
  4. Ferda J., Ferdová E., Baxa J., Sedláčková H., Vokurka S., Hes O.: PET/CT a PET/MRI s 68Ga: PSMA-11 v diagnostice karcinomu prostaty /15 min/

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na pozici ERA Chair v projektu Chaperon

V Plzni dne 22.10.2019 čj.: UKLFP/249208/2019 - 7     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 29.10.2019 Č. j.: UKLFP/ 269903/2019-5   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Výběrová řízení
VŘ Odborný asistent I. interní klinika

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

29. říjen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém