31. říjen 2019 dvomi

Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie

místno konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 27.11.2019 18:00 - 20:00


Večer věnovaný 50. výročí založení kliniky a významnému životnímu jubileu Dr. Důrové
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.
Krákorová G.: Blahopřání paní MUDr. Janě Důrové k významnému životnímu jubileu

  1. Pešek M.: Představení aktivit lékařů a sester kliniky, zaměření a pracovní týmy /15 min/
  2. Vodička J., Pešek M., Špidlen V., Krákorová G., Šafránek J., Brůha F.: Spolupráce pneumologa a pneumochirurga /10 min/
  3. Ferda J.: Molekulární zobrazování u plicních nádorů /10 min/
  4. Michal M.: Molekulární profilizace nádorů – mezník v onkologické diagnostice a cílené terapii nádorů /20 min/
  5. Dvířková L.: Klinicko-farmaceutická péče na oddělení pneumologie /10 min/
  6. Svatoň M.: Pneumoonkologie – jak šel čas /10 min/

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na pozici ERA Chair v projektu Chaperon

V Plzni dne 22.10.2019 čj.: UKLFP/249208/2019 - 7     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 29.10.2019 Č. j.: UKLFP/ 269903/2019-5   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Výběrová řízení
VŘ Odborný asistent I. interní klinika

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

29. říjen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém