27. listopad 2019 dvomi

AIHA očima transfuziologa

místno konání: Seminární místnost Ústavu klinické biochemie a hematologie (FN Plzeň, Lochotín, vchod B, 2.patro)
datum konání: 26.03.2020 14:00 - 15:00


Dovolujeme si Vás pozvat na další z tradičních webinářů, které pořádá portál pro postgraduální vzdělávání Lékařské fakulty v Plzni, PO>STUDIUM.

Přednášet bude MUDr. Petra Šlechtová MBA, primářka Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Představí autoimunitní hemolytickou anémii (AIHA), která je snad kromě raritních antierytrocytárních protilátek pro laboranty a lékaře transfuzních oddělení nejobávanější diagnózou zjištěnou u pacientů, kteří potřebují krevní převod. Nejčastější je výskyt tohoto onemocnění ve formě sekundární, typu WAIHA u pacientů s hematologickými malignitami. Jedná se většinou o polytransfundované pacienty, kdy opakovaný obtížný až nemožný výběr kompatibilní krve přináší časovou i stresovou zátěž na personál krevních skladů a laboratoří. Paní primářka Šlechtová se pokusí tuto problematiku objasnit. Na webináři se dozvíte, jaká je etiopatogeneze onemocnění, jaké jsou mechanismy destrukce erytrocytů, charakteristiku jednotlivých typů AIHA, imunohematologické nálezy a zejména laboratorní postupy a transfuzní aspekty nutné pro získání co nejpřesnějších výsledků k zajištění bezpečné hemoterapie.

Události se můžete účastnit osobně – v seminární místnosti ÚKBH, vchod B, 2. patro, FN Lochotín. Pro účastníky je připraveno malé občerstvení. Není nutné registrovat se na akci předem. Webinář můžete také sledovat online nebo ze záznamu.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na postudium@lfp.cuni.cz

Webináře moderuje MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. Akce jsou registrovány Českou lékařskou komorou pod číslem 55209 a jsou ohodnoceny 2 kredity. Jsou pořádány dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory.

Těšíme se na Vás!

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém