27. listopad 2019 dvomi

Tahle terapie není pro bordeláře?

místno konání: posluchárna ŠAF
datum konání: 09.12.2019 17:00 - 19:00


Na zdravotnická zařízení se obrací nejen pacienti se somatickými nemocemi, ale také pacienti s problémy lidské duše. Zatímco farmakologické prostředky poskytují úlevu od úzkosti či pocitů deprese, systémové řešení řady neurotických potíží přináší zejména systematická psychoterapie, která bývá indikována zpravidla jako ambulantní forma zdravotnické péče. Laická, ale často i odborná veřejnost přitom mívá zkreslené představy o podobě, cílech i postupech psychoterapie, k čemuž nevhodně přispívají také tradované mýty a obvyklé formy ztvárnění psychoterapeutických scén ve filmech a televizních seriálech. Přednáška si klade za cíl obeznámit posluchače nejen s obecnými zásadami psychoterapie, ale především se specifickými principy užívanými v kognitivně-behaviorální terapii (KBT). Odborné sdělení bude doplněno prezentací kazuistik, v příp. zájmu a ochoty na participaci i ukázkou jednoduché techniky.

Přihlašování: http://elius.lfp.cuni.cz/web/centrum-pro-studenty/seminare.php  (počet míst je omezen).

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ docent/Docentka - Ústav biologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

21. listopad 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Urologická klinika

V Plzni dne 26. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/272548/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

26. září 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém