27. listopad 2019 dvomi

Tahle terapie není pro bordeláře?

místno konání: posluchárna ŠAF
datum konání: 09.12.2019 17:00 - 19:00


Na zdravotnická zařízení se obrací nejen pacienti se somatickými nemocemi, ale také pacienti s problémy lidské duše. Zatímco farmakologické prostředky poskytují úlevu od úzkosti či pocitů deprese, systémové řešení řady neurotických potíží přináší zejména systematická psychoterapie, která bývá indikována zpravidla jako ambulantní forma zdravotnické péče. Laická, ale často i odborná veřejnost přitom mívá zkreslené představy o podobě, cílech i postupech psychoterapie, k čemuž nevhodně přispívají také tradované mýty a obvyklé formy ztvárnění psychoterapeutických scén ve filmech a televizních seriálech. Přednáška si klade za cíl obeznámit posluchače nejen s obecnými zásadami psychoterapie, ale především se specifickými principy užívanými v kognitivně-behaviorální terapii (KBT). Odborné sdělení bude doplněno prezentací kazuistik, v příp. zájmu a ochoty na participaci i ukázkou jednoduché techniky.

Přihlašování: http://elius.lfp.cuni.cz/web/centrum-pro-studenty/seminare.php  (počet míst je omezen).

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent- Odborný asistent - Ústav BIOLOGIE

V Plzni dne/ In Pilsen on:  15.06.2020 Reg. Nr. UKLFP/241078/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

23. červen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka, Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu lékařské chemie a biochemie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  15. 6. 2020 Reg. Nr. UKLFP/234737/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

15. červen 2020 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém