19. prosinec 2019 dvomi

Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie

místno konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 29.01.2020 18:00 - 20:00


předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

  1. Pešta M., Babuška V.: Slovo úvodem /5 min/
  2. Hatina J., Kripnerová M., Houfková K., Houdek Z., Dvořák P., Pešta M., Sopper S., Šána J., Radová L., SlabýO..: Buněčné modely progrese sarkomu a identifikace klíčových genů a signálních drah /15 min/
  3. Houfková K., Kulda V., Svatoň M., Mukenšnábl P., Hrdá K., Dvořák P., Houdek Z., Vrzáková R., Babuška V., Pešek M., Pešta M.: Prediktivní význam miRNA u pacientů s pokročilým stádiem skvamózního plicního karcinomu /15 min/
  4. Kolaja Dobrá J., Dvořáková J., Kulda V., Babuška V.: Vliv úpravy povrchu dentálního implantátu na adhezi a proliferaci buněčné linie MG-63 /15 min/
  5. Kulda V., Babuška V.: E-learning ve výuce Lékařské chemie a biochemie /15 min/

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém